Szabályzat

Használat feltételek

Bármely természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki használja az online-kerdoiv.com oldalt vagy az ott található bármilyen információt, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább ismertetett szabályokat és feltételeket (a továbbiakban összefoglalóan: Megállapodást). A Megállapodás jogi szerződés a Felhasználó és az online-kerdoiv.com tulajdonosa: Bíró Sándor egyéni válalkozó (Adószám: 74450655-1-29, EV nyilvántartási szám: 22374322) (a továbbiakban: Szolgáltató) között, amely kiterjed a számítógépes szoftverre, az adattárolásra, az összes rendszerből kinyerhető dokumentumra. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodásban foglaltakkal, nem használhatja az online-kerdoiv.com weboldalt.

Az online-kerdoiv.com oldalon regisztrált Felhasználók, illetve a kérdőíveket kitöltő Kitöltők elfogadják, hogy adataikat a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel.

Az online-kerdoiv.com oldal felhasználói felületeihez csak jelszóval, fokozott biztonsági rétegeken keresztül lehet hozzáférni az adatok védelme és a Felhasználó biztonsága érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá. A Felhasználó felelős az általa bevitt információk, regisztrált Felhasználó esetében az általa bevitt adatok és saját, jelszóval védett felhasználói felületén végzett tevékenység törvényességéért. A regisztrált felhasználó felelős a saját felhasználói felületén tárolt adatok és a felülethez tartozó jelszó bizalmas kezeléséért.

Az online-kerdoiv.com Felhasználói személyesen, kizárólagosan felelősek minden információért, amelyet a weboldalra felvittek, vagy amit a weboldalon keresztül harmadik fél számára hozzáférhetővé tesznek.

Az online-kerdoiv.com teljesen automatizált, nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a rendszer használata során keletkeznek. Az online-kerdoiv.com nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

Az online-kerdoiv.com rendszer csak annyira képes, amit a regisztrációnál feltüntettünk. Ezek nagy részét ki is tudja próbálni az ingyenes verzióban, hogy elkerüljük a későbbi félreértéseket. Ha ezek nem úgy működnek, ahogyan Ön elvárja vagy nem teljesítik igényeit, akkor kérjük ne használja az oldalt!


Adatkezelés

A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a weboldal működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (online-kerdoiv.com) történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: online-kerdoiv.com/index/adatvedelem

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az információk, kérdőívek és eredmények, amelyeket a Felhasználók az online-kerdoiv.com -ra feltöltöttek vagy azon tárolnak, a Felhasználók személyes tulajdonát képezik. Az adatok bizalmas kezelése az online-kerdoiv.com egyik alapelve. A Szolgáltató ezeket az információkat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve a helyi és a nemzetközi törvényi szabályozásban előírt eseteket. A Szolgáltatónak joga van megszüntetni a Felhasználói hozzáférést és az illetékes hatóságoknak továbbítani a Felhasználó saját, jelszóval védett felületén tárolt információkat, ha ezt a törvények előírják, vagy ha a online-kerdoiv.com Szolgáltatójának oka van feltételezni, hogy erre az intézkedésre van szükség.

A online-kerdoiv.com -ra való regisztráció és a felmérésekben való részvétel önkéntes. A felmérésekben részt vevő, a kérdőíveket kitöltő személyek tudatában vannak, hogy személyes információkat adhatnak meg, és saját maguk felelősek azért, hogy milyen és mennyi információt szolgáltatnak. A felmérésekben részt vevő személyek tudatában vannak, hogy minden általuk megadott információ hozzáférhető a kérdőívet készítő személy, az online-kerdoiv.com Felhasználója számára, aki azokat adatelemzésnek vetheti alá.


Személyes adatok

Személyes adatnak az olyan információkat tekintjük, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy. Személyes adat, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Amikor Ön kapcsolatba lép az online-kerdoiv.com weboldallal, előfordulhat, hogy személyes adatokat kell megadnia.


Milyen adatokat gyűjthet az online-kerdoiv.com?

Amikor Ön regisztrál az online-kerdoiv.com -on vagy előfizetési csomagot vásárol, a honlap különféle adatokat gyűjthet be, köztük az Ön nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét.

Az online-kerdoiv.com használata során, amikor Ön tartalmat (kérdőívet vagy statisztikákat) oszt meg leendő kitöltőivel, vagy kitöltői csoportot hoz létre későbbi megosztás céljából, az online-kerdoiv.com bekéri ezeknek a személyeknek bizonyos adatait (név, e-mail cím). Ezeket az adatokat is Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

Az online-kerdoiv.com automatikusan fogadja és tárolja az oldalt meglátogató személyek internetes keresőjének adatait. Ezek az adatok magukban foglalják az IP-címet, a cookie-kat és más hozzáférhető információkat.

Az online-kerdoiv.com használata során megadott adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

Az adatkezelés során Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, különösen a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról.

Az adatkezelés során kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Személyes adatainak törlésével azonban szolgáltatásunk igénybevételét is megszünteti.


Milyen adatokat gyűjthet egy felhasználónk az online-kerdoiv.com -on keresztül?

Az online-kerdoiv.com egy weboldal, amely Felhasználói számára lehetőséget biztosít adatok gyűjtésére és kezelésére. A regisztrált Felhasználók kérdőívek készítésével és harmadik fél számára való megosztásával gyűjthetnek adatokat úgy, hogy nyilvánosan közzéteszik vagy email formájában kiküldik a harmadik félnek a kérdőívre mutató linkeket.

Az online-kerdoiv.com Felhasználói személyesen, kizárólagosan felelősek minden információért, amelyet a weboldalba felvittek, vagy amit a weboldalról harmadik fél számára elérhetővé tesznek.

Az online-kerdoiv.com teljesen automatizált, nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a rendszer használata során keletkeznek. Az online-kerdoiv.com nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.


Cookie-k (sütik) kezelése

Az online-kerdoiv.com a sütik segítségével tudja biztosítani a legjobb felhasználói élményt Ön számára. E technológiák segítségével jobban megérthetjük felhasználóink viselkedését, megtudhatjuk, hogy az oldal látogatói az oldal mely részeit tekintették meg, továbbá javíthatjuk webes kereséseink hatékonyságát. A sütik segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük. Mindazonáltal, amennyiben nem személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az ilyen összekapcsolt adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában személyes adatként kezeljük.
Bővebben a sütikről és kezelésükről


Információküldés, üzenetek

Az online-kerdoiv.com tiszteletben tartja az oldalt felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

Az online-kerdoiv.com a regisztrált felhasználóinak csak a szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetésről, a felhasználó regisztrációját érintő hírekről, csomagváltás állapotáról valamint az új fejlesztésekről küld levelet.

Az online-kerdoiv.com -on keresztül, a rendszert felhasználó személy, a csomagjában meghatározott számú levelet küldhet szét. Ez a funkció szorosan kapcsolódik az oldal által nyújtott szolgáltatás teljességéhez, az elkészült kérdőívek megosztását szolgálja. Ezen levelek tartalmáért és a címzettek email címeinek forrásáért kizárólag a felhasználó felel.


Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A Szolgáltató megoszthatja a fizetős csomagot igénylő felhasználók postázási adatait a Magyar Postával a számlák eljutatása végett.

A Szolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásainak betartásával végzi.


Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak bizonyos esetekben − jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérése – át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Akkor is átadhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha ezt feltételeink betartatása, illetve műveleteink vagy felhasználóink védelme érdekében indokoltnak ítéljük.


Adatok megőrzése

Önnek, mint természetes személynek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon túlmenően ne használjuk fel. A személyes adatokat a regisztráció megszüntetése esetén, vagy az Ön kérelmére a Szolgáltó megsemmisíti.

Az online-kerdoiv.com szolgáltatásai minőségének fenntartása érdekében, az inaktív felhasználókat, figyelmeztetés és türelmi haladék után törölheti.


Csomagváltás

Az online-kerdoiv.com különböző funkcionalitású csomagok formájában érhető el. Regisztrációkor illetve a rendszer használata során bármikor átválthat ezen csomagok között. Van ingyenes és fizetős változat. A mindenkori aktuális árakat a csomagváltási oldalon tekintheti meg.

A csomagváltás folyamatáról, lépéseiről rendszerüzeneteken és emailen keresztül tájékoztatjuk a felhasználót. A többletutalást hosszabb jogosultság élettartamnak tekintjük. A többlet nagyságának megfelelően adjuk meg a jogosultság időtartamát.

Az utalást követő napokban megtörténik a számlázás.

A fizetést követően reklamációt nem fogadunk el, pénz visszafizetést nem vállalunk.


A Szolgáltató jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.

Utoljára módosítva: 2013.03.23


© 2010 – 2018 online-kerdoiv.com Használati és Adatvédelmi szabályok