Kezdő oldal

Ezen tesztsor kitöltésével a MAMS Motocross szakág 2017-es minimumvizsgája tehető le.

A személyes adatok megadása után 27 tesztkérdésre kell válaszolni. A vizsga abban az esetben sikeres, ha a helyes válaszok aránya 80%, vagy afeletti.

Figyelem: az év során megrendezésre kerülő versenyeken való indulás feltétele, hogy a versenyzőnek rendelkeznie kell sikeres minimumvizsgával! A sikeres minimumvizsgát a rendszer kiküldi a kitöltés során megadott emailcímre.

1.

Név

2.

Igényelt rajtszám

3.

Tervezett kategória

4.

Lakcím

5.

Email

6.

Telefonszám

7.

Személyi igazolvány szám:

8.

Születési idő:

9.

Születési hely

10.

Egyesület

11.

A vizsga letételéhez szükséges oktatási anyag elérhető: Tananyag

12.

A tananyagot elértem, az abban foglaltakat megismertem, elfogadom.

13.

Elfogadom, hogy a Motocross Szakág szabályrendszerének nem megfelelő ismerete nem mentesít a szabályok be nem tartása miatt bekövetkezett balesetek/események utáni felelősségre vonás alól.