Kezdő oldal

Kutatásom célja a joghurtfogyasztási szokások felmérése, illetve a különböző joghurtokkal kapcsolatos asszociációk, érzések, ítéletek vizsgálata. Ezen kutatás alapján azt kívánom feltárni, hogy a bizonyos korú, nemű, beosztású, anyagi helyzetű csoportok, mi alapján preferálnak bizonyos terméket.