Kérdőív a Süni Napközi – Otthonos Óvoda pedagógusai részére

Tisztelt pedagógus!

Czellárné Stefanovics Katalin vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, végzős óvodapedagógus szakos hallgatója. Kérem, hogy nyújtsanak segítséget a szakdolgozatom elkészítéséhez a kérdőív kitöltésével. Témája a Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a Süni Napközi - Otthonos Óvodában. 

A kérdőív kitöltése teljes mértékben névtelen és a feldolgozott információk összesítve kerülnek felhasználásra a dolgozatomban.

Köszönöm, hogy segíti a munkámat a kérdőív kitöltésével!

Adatkezelés