Online Kérdőív

Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozat

TARTALOM:

0. Alapok

Az online-kerdoiv.com mint személyes adatok kezelőjeként és feldolgozójaként jár el. Az online-kerdoiv.com személyes adatok kezelője pozíció az online-kerdoiv.com weboldalát látogató Felhasználók (beregisztrált, a felhasználási feltételeket elfogadott tagok) és kérdőív Kitöltők (a rendszerben elkészült kérdőíveket kitöltő látogatók, válaszadók, természetes személyek) személyes adataira érvényes (a jelen szabályzat 0.1. bekezdése). Azokkal a személyes adatokkal, amelyeket a Felhasználó ment el az online-kerdoiv.com szerverére (a Felhasználó kérdőívet készít, amelyben a válaszadók akár a személyes adataikat is megadhatják), az online-kerdoiv.com mint feldolgozó működik, vagy csak adattárolást biztosít a Felhasználó számára. Ezen személyes adatok adminisztrátora maga a Felhasználó (a jelen szabályzat 0.2. bekezdése).

Automatizált egyéni döntéshozatal (profilalkotás): az online-kerdoiv.com nem végez profilalkotást vagy automatizált egyéni döntéshozatalt.

0.1. online-kerdoiv.com, mint a személyes adatok kezelője

Az online-kerdoiv.com a weboldalát látogató Felhasználók és Kitöltők személyes adatainak kezelőjeként működik.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A szerződés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez az online-kerdoiv.com elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeli: e-mail, számlázási név, számlázási cím, postázási név, postázási cím.

Az online-kerdoiv.com továbbá azokat az adatokat dolgozza fel, melyeket azoktól a Felhasználóktól és Kitöltőktől szerez, akik az online-kerdoiv.com rendszert használják vagy meglátogatták az online-kerdoiv.com weboldalt: sütik, naplófájlok (IP cím vagy más online azonosító).

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Felhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozzuk fel. Azokat a személyes adatokat, melyekre különleges jogszabályok vonatkoznak, az ezek által előírt ideig dolgozzuk fel.

Honnak származnak a személyes adatokat?

A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük meg a regisztrációkor (szerződés megkötésekor) és a csomagváltáskor. Mindig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy milyen személyes adatok szükségesek a megegyezéshez.

0.2. online-kerdoiv.com, mint a személyes adatok feldolgozója

Az online-kerdoiv.com a saját szerverén tárolási helyet biztosít a Felhasználó online-kerdoiv.com rendszerein belül használt adataiknak. A Felhasználó adatainak részei lehetnek a kérdőív Kitöltők személyes adatai is. A Felhasználó által tárolásra elhelyezett személyes adatokkal (a válaszadók személyes adatai) szemben feldolgozóként járunk el. Ezen személyes adatok adminisztrátora maga a Felhasználó.

Figyelmeztetés a Felhasználó számára:

Ha a kérdőívek segítségével személyes adatokat is gyűjt, akkor a személyes adatok kezelőjévé válik és köteles betartani a GDPR adatvédelmi irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Az online-kerdoiv.com nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat.

Figyelmeztetés a Kitöltők, válaszadók számára:

Az online-kerdoiv.com rendszer használatát a Felhasználó irányelvei és szabályai is meghatározhatják, ha a Felhasználó rendelkezik ilyennel. Ha személyes adatait megadja a Felhasználónak, kérjük, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Felhasználóhoz. Nem vállalhatunk felelősséget a Felhasználó által használt adatvédelmi és biztonsági szabályokért, melyek eltérhetnek ezektől az adatvédelmi irányelvektől.

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeljük az adatokat?

Az online-kerdoiv.com nem végez semmilyen műveletet a Felhasználó adataival, kivéve azok tárolását az online-kerdoiv.com szerverén. Nem módosítja azokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik fél számára (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően a kormányhatóságok rendelkezésére kell bocsátani), hacsak a megállapodás másként nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és elérhetőségük biztosítása a Felhasználó számára.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A válaszadóknak csak olyan személyes adataikat dolgozzuk fel, amelyeket az online-kerdoiv.com weboldalon előállított kérdőívek segítségével lettek elmentve az online-kerdoiv.com szerverére, vagyis azokat az adatokat, amelyeket a válaszadók adtak meg egy-egy kérdőív kitöltése során. Ezek többek között: név, születési idő, nem, életkor, munkahely, lakcím, e-mail, telefonszám és hasonlók.

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Az online-kerdoiv.com a személyes adatokat a Felhasználóval fent álló szerződés időtartam alatt dolgozza fel. Miután a Felhasználó megszünteti a fiókját, minden adata törlődik szerverünkről, visszavonhatatlanul.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az online-kerdoiv.com tulajdonosa: Bíró Sándor egyéni válalkozó (adószám: 74450655-1-29, EV nyilvántartási szám: 22374322) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi címen:
online-kerdoiv.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg Nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben felkeresné az adatkezelőt, azt az info@online-kerdoiv.com és +36 70 215 3708 elérhetőségek valamelyikén tudja megtenni.

A szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Bíró Sándor egyéni válalkozó
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 11. em.: FS ajtó: 2.
EV nyilvántartási szám: 22374322
Adószám: 74450655-1-29
Telefonszám: +36 70 215 3708
E-mail: info@online-kerdoiv.com

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő nincs kinevezve.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Csakis az e-mail címet kérjük be, megadása kötelező.

3.2. Technikai adatok

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az online-kerdoiv.com weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az online-kerdoiv.com weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az IP-névtelenítés be van kapcsolva így személyesnek minősülő adatokat nem gyűjtünk.

Használt sütik megtekintése →

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

E-mail cím

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Nem küldünk hírleveleket. A rendszer küld a fontosabb fiók eseményekről értesítést, ezen üzenetek alján megtalálható a Leiratkozás lehetősége, azonban ez egyúttal a fiókjának megszüntetésével is együtt jár.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adat megnevezéseFelhasználásaJogalapMegőrzési idő
E-mail címAzonosítás, fontosabb fiók eseményekről történő értesítésOldal használati feltételeA szolgáltatás igénybevételének időtartamáig
Számlázási adatokSzámviteli bizonylat elkészítéseTörvényi előírás alapjánA vonatkozó törvényben előírt ideig
Postázási adatokSzámviteli bizonylat elpostázásaTörvényi előírás alapjánA szolgáltatás igénybevételének időtartamáig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

AdatfeldolgozóAdószámaVégzett tevékenység
Benemiz Könyvelő Bt.12413485-1-09Számviteli szolgáltatások
Magyar Posta Zrt.10901232-2-44Postai szolgáltatások
DigitalOceanEU528002224Virtuális szerver szolgáltatója

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.