Online Kérdőív

Használati feltételek

TARTALOM:

1. Általános feltételek

Bármely természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki használja az online-kerdoiv.com oldalt vagy az ott található bármilyen információt, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább ismertetett szabályokat és feltételeket (a továbbiakban összefoglalóan: Megállapodást). A Megállapodás jogi szerződés a Felhasználó és az online-kerdoiv.com tulajdonosa: Bíró Sándor egyéni válalkozó (Adószám: 74450655-1-29, EV nyilvántartási szám: 22374322) (a továbbiakban: Szolgáltató) között, amely kiterjed a számítógépes szoftverre, az adattárolásra, az összes rendszerből kinyerhető dokumentumra. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodásban foglaltakkal, nem használhatja az online-kerdoiv.com weboldalt.

Az online-kerdoiv.com oldalon regisztrált Felhasználók, illetve a kérdőíveket kitöltő Kitöltők elfogadják, hogy adataikat a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel.

Az online-kerdoiv.com oldal felhasználói felületeihez csak jelszóval, fokozott biztonsági rétegeken keresztül lehet hozzáférni az adatok védelme és a Felhasználó biztonsága érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá. A Felhasználó felelős az általa bevitt információk, regisztrált Felhasználó esetében az általa bevitt adatok és saját, jelszóval védett felhasználói felületén végzett tevékenység törvényességéért. A regisztrált felhasználó felelős a saját felhasználói felületén tárolt adatok és a felülethez tartozó jelszó bizalmas kezeléséért.

Az online-kerdoiv.com Felhasználói személyesen, kizárólagosan felelősek minden információért, amelyet a weboldalra felvittek, vagy amit a weboldalon keresztül harmadik fél számára hozzáférhetővé tesznek.

Az online-kerdoiv.com teljesen automatizált, nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a rendszer használata során keletkeznek. Az online-kerdoiv.com nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

Az online-kerdoiv.com rendszer csak annyira képes, amit a regisztrációnál feltüntettünk. Ezek nagy részét ki is tudja próbálni az ingyenes verzióban, hogy elkerüljük a későbbi félreértéseket. Ha ezek nem úgy működnek, ahogyan Ön elvárja vagy nem teljesítik igényeit, akkor kérjük ne használja az oldalt!

2. Csomagváltás

Az online-kerdoiv.com különböző funkcionalitású csomagok formájában érhető el. Regisztrációkor illetve a rendszer használata során bármikor átválthat ezen csomagok között. Van ingyenes és fizetős változat. A mindenkori aktuális árakat a csomagváltási oldalon tekintheti meg.

A csomagváltás folyamatáról, lépéseiről rendszerüzeneteken és emailen keresztül tájékoztatjuk a felhasználót. A többletutalást hosszabb jogosultság élettartamnak tekintjük. A többlet nagyságának megfelelően adjuk meg a jogosultság időtartamát.

Az utalást követő napokban megtörténik a számlázás.

A fizetést követően reklamációt nem fogadunk el, pénz visszafizetést nem vállalunk.

3. Információküldés, üzenetek

Az online-kerdoiv.com tiszteletben tartja az oldalt felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

Az online-kerdoiv.com a regisztrált felhasználóinak csak a szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetésről, a felhasználói fiókját érintő értesítésekről, csomagváltás állapotáról, elkészült számláról küld levelet.

Az online-kerdoiv.com -on keresztül, a rendszert felhasználó személy, a csomagjában meghatározott számú levelet küldhet szét. Ez a funkció szorosan kapcsolódik az oldal által nyújtott szolgáltatás teljességéhez, az elkészült kérdőívek megosztását szolgálja. Ezen levelek tartalmáért és a címzettek email címeinek forrásáért kizárólag a felhasználó felel.

4. Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A Szolgáltató megoszthatja a fizetős csomagot igénylő felhasználók postázási adatait a Magyar Postával a számlák eljutatása végett.

A Szolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásainak betartásával végzi.

5. Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak bizonyos esetekben − jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérése – át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Akkor is átadhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha ezt feltételeink betartatása, illetve műveleteink vagy felhasználóink védelme érdekében indokoltnak ítéljük.

6. Adatok megőrzése

Önnek, mint természetes személynek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania és törölnie az általunk Önről nyilvántartott adatokat. A személyes adatokat a regisztráció megszüntetése esetén, vagy az Ön kérelmére a Szolgáltó megsemmisíti.

Az online-kerdoiv.com szolgáltatásai minőségének fenntartása érdekében, az inaktív felhasználókat, figyelmeztetés és türelmi haladék után törölheti.

Utoljára módosítva: 2023.07.20.