Attitűd mérés a vidéki és városi élet szegmenseit tekintve

Az elkövetkező kérdésekkel a városi és a vidéki lakó közösségek közötti külöbségeket keresem, ezért elsősorban a lakóhely kiválasztása a legfontosabb.

A kérdésekre 1-től 5-ig terjedő skálán lehet választ adni, aszerint, hogy az adott témakörben, mennyire nyújt megelégedést az adott lakhely.
1-> egyáltalán nem vagyok vele megelégedve; 5-> teljesen meg vagyok elégedve vele.

Adatkezelés