A család elvárásai az óvodai intézménnyel szemben

Tisztelt Szülők! 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem óvodapedagógus hallgatójaként szeretném Önöket megkérni az alábbi kérdőív kitöltésére. A kérdőívben megfogalmazott kérdések segítségével szeretném megvizsgálni a család elvárásait az óvodai intézményekkel szemben. A kérdőív eredményeit záró dolgozatomban szeretném felhasználni.  A kérdőív névtelen, kitöltése önkéntes. 

Adatkezelés