Online Kérdőív

Kérdőív minta: Szülői elégedettségi kérdőív (M.K. kolléganő összeállítása)

Tisztelt Szülő!

Az Ön véleménye iskolánk működéséről elengedhetetlen számunkra. A válaszadás önkéntes, tehát Ön dönti el, hogy kitölti-e a kérdőívet. A kérdőívben közölt adatokat névtelenül kezeljük.
Kérjük, hogy az alábbi állítások esetében az ötfokú skálán azt a számot karikázza be, amelyik legjobban kifejezi az Ön véleményét.

0 - Nincs információm
1 - Nagyon elégedetlen vagyok
2 - Elégedetlen vagyok
3 - Közepesen elégedett és közepesen elégedetlen vagyok
4 - Elégedett vagyok
5 - Nagyon elégedett vagyok

Kérdések

1. 1. Ön - összességében, mindent egybevéve - mennyire elégedett intézményünkkel? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. 2. Segítőkészségük alapján milyennek ítéli az alábbi személyek munkáját az iskolában? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
intézményvezető
szakiskolai intézményegység-vezető
kollégiumvezető
adminisztratív dolgozók (iskolatitkár, gazdasági dolgozók)
technikai dolgozók (portás, takarítók, konyhai dolgozók)
3. 3. Mennyire elégedett azzal a tájékoztatással, amit gyermeke tanulmányi előmeneteléről, fejlődéséről kap? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
osztályfőnöktől
szaktanártól
nevelőtanártól
szakoktatótól
ellenőrzővel, üzenőfüzetben való tájékoztatással
4. 4. Mennyire elégedett a gyermekével foglakozó tanárok/szakoktatók Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
igényességével az oktatásban?
nevelő munkájával?
osztályozási, értékelési rendszerével?
az Önnel való kapcsolattartás módjával és stílusával?
5. 5. Mennyire elégedett Ön a gyermekével foglalkozó nevelőtanárok Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
hatékonyságával a tanulás megsegítésében?
nevelő munkájával?
az Önnel való kapcsolattartás módjával és stílusával?
6. 6. Mennyire elégedett a gyermekével foglalkozó pedagógiai asszisztensek Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
nevelő munkájával?
az Önnel való kapcsolattartás módjával és stílusával?
igényességével a munkájában? (segítőkészség, odafigyelés)?
7. 7. Mennyire elégedett a tanórán kívüli tevékenységekkel Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
intézményi rendezvények, programok? (ünnepélyek, farsang, fiú-lány nap)
pedagógusok által szervezett programok? (osztálykirándulás, születésnap, múzeumlátogatás, kulturális programok)
szabadidős tevékenységek (sport, szakkörök)?
8. 8. Mennyire elégedett az iskola akadálymentesítésével? (lift, lépcső, mellékhelység)
9. 9. Mennyire elégedett Ön azzal, ahogyan az intézmény felkészíti gyermekét Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
0 1 2 3 4 5
továbbtanulásra, munkára?
önálló életre? (képességek, megfelelő önellátás, tájékozódás)
a kapcsolatteremtésre a környezetével? (beszéd, viselkedési szabályok)
10. 10. Kérjük, írjon néhány javaslatot, észrevételt, kritikát az iskolai munkával kapcsolatban!

A véglegesítéshez kérem kattintson az Adatok elküldése gombra.

 

Köszönjük az együttműködést!

 

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet