Online Kérdőív

Kérdőív minta: A kortárs gyermekirodalom megjelenése/jelenléte a mai óvodai gyakorlatban

Tisztelt Óvodapedagógusok!

Antal Andrea Viktória vagyok, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának végzős óvodapedagógus szakos hallgatója. Szakdolgozatomban a kortárs irodalom megjelenését vizsgálom a mindennapi óvodai gyakorlatban. Kérem, a kérdőív kitöltésével segítse a munkámat! A kérdőív kitöltése önkéntes, és anonim.

1. oldal

1/1. Neme
1/2. Életkora
1/3. Hány éve dolgozik óvodapedagógusként?
1/4. Milyen korú gyerekek járnak az Ön csoportjába?

2. oldal

2/1. Milyen szempont alapján választja ki a gyerekeknek szánt meséket, verseket? (Több választ is megjelölhet.)
2/2. Milyen gyakran mesél a csoportjának? 1 - soha, 5 - mindig
1 2 3 4 5
népmesét
klasszikus mesét
kortárs mesét
2/3. Fogalmazza meg egy mondatban, mit tekint Ön kortárs irodalomnak!
2/4. Ismer kortárs gyermekirodalmi műveket?
2/5. Ha az előző kérdésre a válasza igen, a mindennapi munkája során szívesen alkalmazza azokat?
2/6. Ön szerint a kortárs gyermekirodalmi művek mely jellemzői indokolják leginkább az óvodai gyakorlatban való alkalmazásukat?

3. oldal

3/1. Van kedvenc kortárs írója, költője?
3/2. Ha van kedvenc kortárs írója, költője, melyik szerző az?
3/3. Mennyire tartja fontosnak, hogy a gyerekek megismerkedjenek a kortárs irodalmi művekkel? 1 - Nem tartom fontosnak 5 - Nagyon fontosnak hallom
3/4. Ha nem alkalmaz kortárs irodalmi műveket a munkája során, mi az oka?
3/5. Amennyiben alkalmazza a kortárs irodalmi műveket a mindennapi gyakorlatban, mi a tapasztalata, a gyerekek hogyan fogadják ezeket az alkotásokat? 1 - Nem tetszik nekik 5 - Tetszik nekik, újra kérik
3/6. Van a csoportjába járó gyerekeknek kedvenc meséje, verse?
3/7. Ha van a csoportjába járó gyerekeknek kedven kortárs meséje, verse, akkor melyik/melyek ezek?
3/8. Mi a tapasztalata, a gyerekek a szülőktől hallanak kortárs meséket, verseket?
3/9. A csoportja könyvállományának hány százalékát alkotják a kortárs irodalom könyvei?

4. oldal

4/1. Amennyiben vannak a csoportszobában kortárs irodalmi könyvek, mi a tapasztalata, a gyerekek szívesen nézegetik őket?
4/2. Figyelemmel kíséri az Év Gyermekkönyve Díj odaítélését?
4/3. A díjra jelölések, és a díjazott művek befolyásolják az irodalmi anyag kiválasztásánál?
4/4. Honnan tájékozódik a legfrissebb irodalomról?
4/5. Szokott könyvbemutatókra járni?
4/6. Tervezi a jövőben kortárs irodalmi művek alkalmazását a csoportjában?

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével támogatta a munkámat!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet