Online Kérdőív
Belépés Regisztráció

Kérdőív minta: A nyelvi játékok szerepe az óvodás korú gyermek beszédfejlődésében

Kérdések

1. Mióta dolgozik óvodapedagógusként?
2. A mesélés az anyanyelv spontán fejlesztője. Segíti többek között a gyermek mondat- és szövegértését. Az óvodában mennyire igaz 1-5-ig terjedő skálán, hogy a mese elsődleges szerepet tölt be a gyermekek fejlesztésében? (1=egyáltalán nem igaz; 5=teljes mértékben igaz)
3.   Tapasztalata szerint milyen irányban változott a gyermekek igénye, fogékonysága a nyelvi játékok felé?  
4.   A hagyományos nyelvi játékokat és az új, technikai eszközök adta lehetőségeket összehasonlítva, a fiatal generáció melyikre fogékonyabb inkább?  
5.   Tapasztalata szerint a gyermekek hogyan reagálnak a nyelvi foglalkozásokra?  
6.    Ön milyen nyelvi játékokat részesít előnyben és miért ezeket?  
7. A beszéd fejlesztésének jó módszere a mondóka és daltanulás. Ehhez a gyermek életkorának sajátosságait is figyelembe kell venni. Ezen a téren elégedett az óvodai nevelés adta lehetőségekkel?  
8. Kérem, hogy amennyiben nem, vagy csak részben elégedett a lehetőségekkel, eszközökkel, indokolja és jelölje meg a problémát ezzel kapcsolatban.
9. Véleménye szerint az ölbéli játékok és mondókák mennyiben és hogyan tudják segíteni a gyermek nyelvi fejlődését?  
10. Milyen helyzetben szokott gyakrabban mondókázni, énekelni a gyermekeknek?
11. Az óvodában olyan beszédmagatartás kialakítására kell törekedni, ami motiválja a gyermekek közlési vágyát és felkelti a beszédkedvüket. Ez mennyire valósul meg az Ön óvodájában? (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben)
12. Kérem, hogy amennyiben az előző kérdéssel kapcsolatban problémát lát, nevezze meg azokat.
13. Vannak olyan gyermekek, akiknek tudatosabban szükséges fejleszteni a beszédét. Ilyen esetekben milyen játékokat szokott alkalmazni, hogy fejlessze a beszédhanghallást?
14. A beszédhanghallás fejlesztését célzó játékokat Ön szerint egyéni, kiscsoportos vagy az egész csoport bevonásával célszerű folytatni?
15. A beszédfejlődésének egyik fontos kritériuma a társas kötődés. Ennek érdekében Önre mennyire igaz 1-5-ig terjedő skálán, hogy odafigyel a szoros kapcsolat kiépítésére és annak ápolására? (1=egyáltalán nem igaz,5=teljes mértékben igaz)
16. Kérem, hogy az alábbiak közül válassza ki azt, ami Önre igaz. Több választ is megjelölhet.
17. Az Ön beszéde jellemzően:
18. A nevelői mintán felül, a szülői minta elsődleges szerepét tekintve, mennyire tartja általánosságban megfelelőnek a szülők kommunikációját gyermekük felé 1-5-ig terjedő skálán? (1=egyáltalán nem, 5=teljes mértékben)
19. Amennyiben lát problémát a szülők kommunikációjában/beszédében, jellemzően milyen jellegűek ezek?
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet