Online Kérdőív

Kérdőív minta: Tehetséggondozás a soproni középiskolákban

Tisztelt Pedagógus! Kedves Kolléga!


Szakdolgozatom elkészítéséhez felmérést készítek a középiskolákban folyó tehetséggondozással kapcsolatosan.

Kérem, segítse munkámat a következő kérdőív kitöltésével! 

A kérdőív kitöltése anonim, a válaszok felhasználása kizárólag statisztikai jellegű.


Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segíti munkámat!


Grubits Márta
közgazdásztanár hallgató (BME GTK)

Kérdések

1. Kérem, írja le Ön szerint milyen tulajdonságok jellemzik a tehetséges tanulót!
2. Ön szerint melyik életkorban lehet felismerni, felfedezni a tehetséget valakiben?
3. Ön szerint kinek a feladata a tehetség felismerése?Válaszait a következő skála alapján adja meg: 1: Egyáltalán nem a feladata;  5: Leginkább az ő feladata.
1 2 3 4 5
Szülő
Óvónő
Osztályfőnök
Szaktanár
Edző
Pszichológus
4. Az alábbiakban állításokat olvashat. Kérem, válassza ki közülük azokat, amelyek Ön szerint egy tehetséges gyermekre jellemzőek! Ha az állítás Ön szerint jellemző egy tehetséges gyermekre, jelölje meg az „Igen” választ! Amennyiben Ön szerint az állítás nem vonatkozik a tehetséges gyermekre, jelölje a „Nem” választ!
Igen Nem
Kíváncsi.
Népszerű.
Kreatív.
Gyorsan megérti az összefüggéseket, jó a logikája.
Önkritikus.
Elhivatott, céltudatos.
Bátor.
Kicsit másként látja a dolgokat, mint az emberek általában.
Jó a memóriája, könnyen tanul.
Szorgalmas.
Kitartó.
Új, eredeti dolgokat csinál, alkot.
Magabiztos, határozott.
Minden különösebb erőfeszítés nélkül ügyes, kiemelkedő valamiben.
Veleszületett kiemelkedő tehetséggel rendelkezik.
Magányos, nehezen illeszkedik be.
5. Ön szerint milyen hátrányokkal járhat, ha egy tanuló tehetséges valamiben? Véleményét ismertesse röviden!
6. Ha egy tehetséges középiskolás tanuló megkap minden támogatást, Ön szerint mi jelentheti a sikert a számára?Több válasz is megjelölhet!
7. Mi jelenthet motivációt a tehetséges gyermek számára? A következő motivációs lehetőségekről állapítsa meg, mennyire lehetnek fontosak a gyermekek/tanulók számára! 1: egyáltalán nem fontos; 5: legfontosabb.
1 2 3 4 5
Pénzjutalom.
Kitüntetés, oklevél.
Dicséret tanártól/edzőtől.
Dicséret családtól.
Dicséret az adott területen sikeres embertől.
Kortársak elismerése.
Győzelem egy versenyen.
Szereplési lehetőség (médiában).
8. Az alábbi tulajdonságok közül döntse el, hogy Ön szerint melyekkel rendelkezik egy tehetséggondozó tanár/mentor! Amennyiben az adott tulajdonsággal rendelkezik, jelölje az „igen” választ! Amennyiben nem rendelkezik az adott tulajdonsággal, jelölje a „nem” választ!
Igen Nem
Szeretetteli környezetet teremt.
Toleráns, türelmes a rábízott gyermekekkel.
Képes útmutatást mutatni a továbblépésre a diáknak.
Elkötelezettje hivatásának.
Szigorú.
Csak a saját tantárgya érdekli.
Jó humora van.
Törődik a diákjaival, gondoskodik róluk.
Éveken át tartó együttműködést épít ki diákjaival.
A tanításon túl nem keresi a kapcsolatot diákjaival.
Rugalmas gondolkodásra serkent.
Irányítás helyett segítő részvétel a tanulásban.
Kreatív.
Empatikus.
Biztos szakmai/szaktárgyi tudásismerettel rendelkezik.
Alapos szakmódszertani ismeretei, "fogásai" vannak.
Segíti a kudarcokkal való megbirkózásban és az újrakezdésben.
Jártas a szükséges érzelmi feltételek megteremtésében (motiváció, önbizalom).
9. Vannak tehetséges tanulók az Önök intézményében?
10. Ha igen, milyen területen tehetségesek a tanulók az Ön intézményében? Több választ is megjelölhet!
11. Tudomása szerint az Ön intézményében folyik tehetséggondozás?
12. Ön szerint milyen módon kellene a tehetséges tanulókat segíteni? A felsorolt lehetőségek közül válassza ki azokat, amelyek segítik a tehetséges tanuló tehetségének kibontakozását. Amennyiben Ön szerint a támogatás módja segíti, akkor jelölje az „igen” választ, amennyiben a támogatás módja nem segíti a tehetséges tanulót, akkor jelölje a „nem” választ!
Igen Nem
Anyagi támogatással, megfelelő infrastruktúrával.
Egyéni foglalkozások biztosításával.
Szakkörök szervezésével.
Egyéni differenciálással.
Tantervbe építve, intézményes keretek között.
Versenyen való részvétel biztosítása.
Tanári mentorálás.
Szereplési lehetőség biztosítása.
Szakmai kirándulások.
Csoportbontás.
Szaktanárok szaktárgyi, módszertani felkészítésének erősítésével.
Szaktanárok pedagógiai felkészítésének erősítésével.
Tehetséggondozó központ létrehozásával.
A tanuló tehetséggondozó központba való irányításával.
13. Van tudomása arról, hogy az Önök intézményében valamely tanuló részt vesz tehetséggondozó programban?
14. Sorolja fel, hogy Ön milyen tehetséggondozó programokat, kezdeményezéseket ismer: országosan és helyi szinten egyaránt!
15. Ön szerint mire lenne szükség ahhoz, hogy sikeres, eredményes tehetséggondozó programot lehessen megvalósítani az Önök intézményében? Több válasz is megjelölhető!
16. Ön szerint milyen okból kallódhat el egy tehetséges tanuló Magyarországon? Több válasz is megjelölhető!
17. Ön részt vállalna tehetséggondozó programban?
18. Ha részt venne tehetséggondozó programban, miért tenné ezt?
19. Ön milyen iskolatípusban tanít?Több is választható.
20. Az Ön által oktatott tantárgy, tantárgyak?
21. Mióta tanít jelenlegi intézményében?

Köszönöm, hogy kitöltötte kérdőívemet! 

Kérem kattintson az Adatok elküldése gombra, a kitöltés véglegesítéséhez!

Grubits Márta
közgazdásztanár hallgató (BME GTK)

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet