Online Kérdőív

Kérdőív minta: Tehetséggondozás a soproni középiskolákban - tanulói szemmel

Kedves Diákok!

Szakdolgozatom elkészítéséhez felmérést készítek a soproni középiskolák tehetséggondozásával kapcsolatban.

Ehhez kérem segítségeteket. A kérdőív kitöltése név nélkül történik, a válaszok felhasználása kizárólag statisztikai jellegű. 


Közreműködésedet előre is köszönöm!

Grubits Márta
közgazdásztanár hallgató
BME-GTK

Kérdések

1. Milyen iskolába jársz?
2. Hányadik évfolyamon tanulsz?
3. Az alábbiakban állításokat olvashatsz. Válaszd ki közülük azokat, amelyek szerinted a tehetséges gyerekekre jellemzőek!Ha az állítás jellemző egy tehetséges tanulóra, jelöld az „igen” választ! Amennyiben az állítás nem vonatkozik a tehetséges tanulóra, jelöld a „nem” választ!
igen nem
Kíváncsi.
Népszerű.
Kreatív.
Gyorsan megérti az összefüggéseket, logikusan gondolkodik.
Önkritikus.
Stéber.
Elhivatott, céltudatos, tudja hogy mit akar.
Bátor.
Másként látja a dolgokat, mint a többiek.
Jó a memóriája, könnyen tanul.
Szorgalmas.
"Kocka".
Kitartó.
Új, eredeti dolgokat készít, alkot.
Magabiztos, határozott.
Minden különösebb erőfeszítés nélkül ügyes, kiemelkedő valamiben.
Veleszületett kiemelkedő tehetséggel rendelkezik.
Magányos, nehezen illeszkedik be.
4. Jelöld a skálán, hogy szerinted kinek a feladata egy tanuló esetében a tehetség felismerése!A skála beosztása: 1- az adott személynek egyáltalán nem a feladata, 5 - leginkább az ő feladata a tehetség felismerése.
1 2 3 4 5
Szülő
Óvónő
Osztályfőnök
Szaktanár
Edző
Pszichológus
5. Kinek kell szerinted elsősorban foglalkoznia a tehetséges tanulóval?Válaszod jelöld a skálán: 1- egyáltalán nem feladata, 5 - leginkább az ő feladata.
1 2 3 4 5
Szülő/Család
Tehetséggondozó szakember
Szaktanár
Edző
Pszichológus
6. Osztályozd, hogy véleményed szerint milyen módon lehet leghatásosabban fejleszteni a tehetséget!A skála beosztása: 1 - egyáltalán nem hatékony módszer, 5 - a leghatékonyabb mód.Az Egyéb sorba írhatsz olyan módszert, amit nem soroltam fel, de Te hasznosnak tartod.
1 2 3 4 5
Külön tanár (iskolán kívül)
Szaktanár (tanórán, és tanórán kívül, pl.: fakultáción)
Szakkör
Egyéni foglalkozások
Versenyeken való részvétel
Hasonló tehetséggel közös tevékenység
Táborok
7. Az alábbi tulajdonságok közül szerinted melyekkel kell rendelkeznie egy tehetséggondozó tanárnak (Őket nevezik mentornak.)!Amennyiben az adott tulajdonság szükséges egy mentornál, jelöld az „igen” választ! Amennyiben nem feltétlenül kell rendelkeznie egy mentornak az adott tulajdonsággal, jelöld a „nem” választ! Az Egyéb sorba Te is írhatsz olyan tulajdonságot, amivel egy mentornak rendelkeznie kell.
igen nem
Szeretettel fordul diákjai felé.
Toleráns, türelmes.
Képes útmutatást nyújtani diákjainak.
Elkötelezett hivatása iránt.
Jó humora van.
Törődik diákjaival.
Állandó partnere diákjainak a tanulásban.
Rugalmas gondolkodásra serkenti diákjait.
Irányítás helyett segítő módon vesz részt a tanulási folyamatban.
Kreatív.
Empatikus.
Szigorú.
Sokat követel a diákjaitól, tekintet nélkül a szabadidőre.
Biztos szakmai alapokon áll tudása.
Jó (pedagógiai, nevelési, oktatási) módszerei vannak.
Segíti a kudarcokkal való megbirkózást.
Jártas a szükséges érzelmi feltételek megteremtésében (motivál, önbizalmat ad).
8. Sorolj fel olyan előnyöket, amelyek véleményed szerint a tehetséggel járnak, amiket egy diák a tehetsége révén élvezhet?
9. Szerinted milyen hátrányokkal járhat, ha egy tanuló tehetséges valamiben?
10. Ha egy tehetséges tanuló megkap minden támogatást, mi jelentheti a sikert a számára?Több válasz is jelölhető.
11. Mi jelenthet a tehetséges gyerek számára motivációt, ösztönzést?A következő állítások, lehetőségek közül jelöld meg, hogy mennyire fontos motiváló tényező a diákok számára! A skála beosztása: 1- egyáltalán nem fontos motiváló tényező; 5 - legfontosabb, leghatékonyabb motivációs tényező.
1 2 3 4 5
Pénzjutalom elnyerése.
Kitüntetést, oklevelet kapni.
Dicséret a tanártól/edzőtől.
Dicséret a családtól.
Dicséret az adott területen sikeres embertől.
Kortársak (osztálytársak, barátok) elismerése.
Győzelem egy versenyen.
Szereplési lehetőség /pl. TV-ben/.
12. Tehetségesnek érzed magad? Ha igen, szerinted miben rejlik a tehetséged?
13. Milyen eredményedre, eredményeidre vagy büszke? Ezt az eredményt a tehetségednek (is) köszönheted?
14. Mások (pl.: barátok, családtagok, tanáraid, stb.) miben tartanak Téged tehetségesnek?

Köszönöm, hogy kitöltötted kérdőívemet! 

Kattints az Adatok elküldése gombra, a kitöltés véglegesítéséhez!

Grubits Márta
közgazdásztanár hallgató (BME GTK)

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet