Online Kérdőív

Kérdőív minta: Az iskolai szociális munkások szerepe a BTMN és SNI tanulók támogatásában

Földi Krisztina Vera  a Kodolányi János Egyetem Iskolai Szociálismunka végzős hallgatója vagyok. Záródolgozatom  az iskolai szociális munka a BTMN és az SNI-s tanulóknak nyújtott szerepéről szól.

Kutatásomhoz a fentiek alapján a különleges bánásmódadú gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat szeretném kérni  a kérdőív kitöltéséhez. Kérem, a kérdésekre adott válaszaikat  röviden néhány sorban fejtsék ki.

A kérdőív kitöltése kb.10-15 percet vesz igénybe.

Az alábbi kérdőív önkéntes, anonim kitöltésével  kérem szíveskedjen segíteni munkámat.

Köszönettel,

Földi Krisztina Vera 

Kérdések

1. Kérem adja meg adatait: Az Ön neme:
2. Kérem adja meg életkorát:
3. Kérem adja meg felsőfokú végzettségét:
4. Rendelkezik- e az SNI-s gyermekek tanításához speciális képesítéssel?
5. Milyen közoktatási intézményben dolgozik?
7. Foglalkozik-e SNI-s gyermekekkel ? Ha igen, az adott osztályában hány gyermek igényel különleges bánásmódot?
8. Hány éve foglalkozik  BTMN-s és SNI-s tanulókkal?
9. Véleménye és tapasztalata alapján az integráció húzóerőként hat-e a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre?
10. Véleménye és tapasztalata alapján az integráció többlet feladatokat jelent-e a pedagógusok számára?
11. Hogyan viszonyulnak az osztály tanulói a különleges bánásmódot igénylő gyermekhez? (pl. megkülönböztetés, beilleszkedés)
12. Az Önök intézménye kapott-e tájékoztatást az induló iskolai szociális munkával kapcsolatosan?
13. Az Ön véleménye szerint melyek azok a tevékenységek, amelyekben az iskolai szociális munkás leginkább tudná segíteni a gyermeket? (Válasszon ki legalább 3-at)
14. Az Ön véleménye szerint milyen iskolai tevékenységeket tudna rábízni az iskolai szociális munkásra?
15. Véleménye szerint az induló iskolai szociális munka (pl. a problémás gyermek családi hátterének feltérképezésével) elősegítheti- e a pedagógus sokrétű feladatainak elvégzése mellett a munkáját?
16. Az Ön véleménye alapján az iskolai szociális munkás elő tudná-e segíteni a gyermek problémáinak mielőbbi kivizsgálása érdekében a kapcsolatfelvételt a vizsgáló intézménnyel?
17. Segítséget jelentene-e Önnek, ha az iskolai szociális munkás felvilágosítaná a szülőt hogyan tud otthoni segítséget nyújtani az SNi-s gyermek számára?
18. Véleménye szerint segítséget jelentene-e Önnek, ha az iskolai szociális munkás a szülőt a gyermek életvitelével kapcsolatos tanácsokkal, segítő beszélgetéssel támogatná?
19. Segítséget jelentene-e Önnek, ha az iskolai szociális munkás korrepetálást szervezne a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára?
20. Véleménye szerint elősegítené-e az Ön pedagógusi munkáját a pedagógusok részére preventív jelleggel szervezett csoportfoglalkozás?
21. Véleménye szerint az Ön pedagógusi munkáját elősegítené-e az iskolai szociális munkás által iskolán belül szervezett team-ben való részvétel?(Kérem, válaszát indokolja meg az egyéb rovatban.)

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Kérem kattintson az Adatok elküldése gombra, a kitöltés véglegesítéséhez.

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet