Online Kérdőív

Kérdőív minta: dolgozói elégedettség

Tisztelt Résztvevő!

Benedek Ágnes vagyok, a Szent István Egyetem emberi erőforrás tanácsadó szakán folytatom tanulmányaimat. Diplomadolgozatomban a gyermekjóléti alapellátásban  dolgozó családsegítőknek és esetmenedzsereknek a munkahelyi elégedettségét és motivációját vizsgálom. Az eredmények anonim módon kerülnek feldolgozásra, harmadik félnek nem kiadhatóak.

A kérdőívben nincsenek jó vagy rossz válaszok, de kérem, hogy csak abban az esetben töltse ki, ha Ön esetmenedzser, vagy családsegítő munkakörben dolgozik Heves megyében valamelyik család- és gyermekjóléti szolgálatnál vagy család- és gyermekjóléti központnál. Fontos, hogy minden kérdésre teljesen őszintén válaszoljon, az eredmények csak így használhatóak.

A kérdőív kitöltése önkéntes, a kitöltés előreláthatólag 5 percet vesz igénybe.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén kérem, forduljon bizalommal hozzám az abenedek58@gmail.com e-mail címen.

 

Kérdések

1. Mi az Ön neme? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. Hány éves? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
3. Milyen munkakörben dolgozik? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
5. Amennyiben felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, az Ön végzettsége... (több válasz is adható) Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
6. Mennyi ideje dolgozik gyermekjóléti alapellátásban családsegítőként, esetmenedzserként (korábban családgondozóként)? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
7. Kérem, jelölje be, hogy mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások (1-es „egyáltalán nem” 5-öt „teljes mértékben igaz”)   Mennyire elégedetlen, ha Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5
állása bizonytalan?
erőfeszítéseiért és teljesítményéért nem kap megfelelő/arányos fizetést juttatásokat?
felettesével nincs jó viszonyban?
munkája mellett nem marad elég energiája a magánéletére?
munkatársaival nem jön ki jól, támogatásukat nem élvezi?
munkája során nem tud kiváló teljesítményt nyújtani?
nem megfelelőek a munkakörülményei és a technikai feltételek?
munkáját nem megfelelő módszerekkel ellenőrzik?
a szervezet működése nem hatékony és/vagy nem követ igazságos elveket?
nem érzi munkáját jelentőségteljesnek és fontosnak?
vezetőitől nem kapja meg a megérdemelt elismerést és dicséretet?
munkája végeredménye nehezen beazonosítható, részfeladatokat végez?
munkája nem érdekes és változatos?
nem rendelkezik megfelelő önállósággal, saját felelősségi körrel és döntési önállósággal?
munkája eredményéről nem kap egyértelmű és azonnali visszajelzéseket?
a munkakörét érintő szervezeti változásokkal kapcsolatban nem kérdezik meg és nem figyelnek oda a véleményére?
nem sok esélye van, hogy munkahelyén előléptessék?
munkakörének fontossága a külsőségekben (státuszszimbólumokban) nem jut kifejezésre?
8. Kérem jelölje be, hogy mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások (1-es „egyáltalán nem” 5-öt „teljes mértékben igaz”)   Mennyire elégedett, ha   Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5
munkája során kiváló teljesítményt nyújt?
munkatársaival jól kijön, támogatásukat élvezi?
felettesével jó viszonyban van?
munkája végeredménye jól beazonosítható, az elejétől a végéig elvégezhet egy-egy feladatot?
munkája mellett elegendő energiája marad a magánéletére is?
vezetőitől megkapja a megérdemelt elismerést és dicséretet?
megfelelőek a munkakörülmények és technikai feltételek?
állása biztosnak tekinthető?
munkája érdekes és változatos?
jelentőségteljes, fontos munkát végez, ami hatással bír mások életére?
megfelelő önállóssággal rendelkezik, saját felelősségi köre és döntési önállósága van?
erőfeszítéseiért és teljesítményéért megfelelő/arányos fizetést és juttatásokat kap?
munkáját megfelelő módszerekkel ellenőrzik?
a szervezet működése hatékony és/vagy igazságos elveket követ?
munkája eredményéről azonnali és egyértelmű visszajelzéseket kap?
van esély rá, hogy munkahelyén előléptessék?
a munkakörét érintő szervezeti változásokkal kapcsolatban megkérdezik és odafigyelnek a véleményére?
a munkakörének fontossága a külsőségekben (státuszszimbólumokban) is kifejezésre jut?
9. Kérem, értékelje, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal (1-es „egyáltalán nem értek egyet” 5-öt „teljes mértékben egyetértek”)A jelenlegi munkakörömben.... Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5
munkatársaimmal jól kijövök, támogatnak a munkámban.
felettesemmel jó viszonyban vagyok.
munkám végeredménye jól beazonosítható, általában ez elejétől a végéig elvégzek egy-egy feladatot.
munkám során kiváló teljesítményt nyújtok.
jelentőségteljes, fontos munkát végzek, ami hatással bír mások életére.
megfelelőek a munkakörülmények és a technikai feltételek.
megfelelő önállósággal rendelkezem, saját felelősségi köröm és döntési önállóságom van.
munkám érdekes és változatos.
munkám mellett elegendő energiám marad a magánéletemre is.
munkámat megfelelő módszerekkel ellenőrzik.
állásom biztosnak tekinthető.
vezetőimtől megkapom a megérdemelt elismerést és dicséretet.
a szervezet működése hatékony és igazságos elveket követ.
munkám eredményéről azonnali és egyértelmű visszajelzéseket kapok.
erőfeszítéseimért és teljesítményemért megfelelő/arányos fizetést és juttatásokat kapok.
munkaköröm fontossága a külsőségekben (státuszszimbólumokban) is kifejezésre jut.
a munkakörömet érintő szervezeti változásokkal kapcsolatban megkérdeznek és odafigyelnek a véleményemre.
van esély rá, hogy munkahelyemen előléptessenek.

Hálásan köszönöm a részvételét és a kitöltésre fordított idejét!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet