Online Kérdőív
Belépés Regisztráció

Kérdőív minta: Énektanítás a hitoktatásban 2

Kedves Hitoktató!
Köszönöm az idejét!
Szakdolgozatomhoz készítek anyagot a hittan órákon történő énektanítással kapcsolatban. Elsősorban reformátusok válaszait várom, de más keresztény felekezet szokásai is érdekelnek.
A kérdőív kitöltése anonim, csak a konzulensem és én fogjuk elolvasni, mások csak az eredmények összesítésével fognak találkozni.
Maximum 29 kérdésre várom a választ (a válaszoktól függően bizonyos kérdések eltűnnek), kb. 15-20 percet fog igénybe venni, a kitöltés félbehagyható és később folytatható.
 

Kérdések

1. Milyen felekezethez tartozik? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. Budapesten vagy más városban/faluban tanít? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
3. Hány éve tanít hittant? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
4. Milyen korosztályt tanít? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
5. Zenei tagozatos iskolában tanít? az iskolában emelt szintű ének-zenei oktatás folyik-e?
6. Szoktak hittan órán énekelni? Kérem, ha különböző csoportoknál másképp van, az egyébnél írja be válaszát!
7. Milyen módszerrel tanulják meg a gyerekek az énekeket? több választ is jelölhet
8. Szokták kísérni az éneklést hangszerrel vagy ritmusjátékokkal? Pl. taps, asztalon dobolás, furulya stb.
9. Mivel kísérik az éneklést? A konkrét zenei játékokat kérem, hogy az egyéb sorba írják be!
10. Milyen énekeket tanulnak? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
11. Mely énekeket éneklik az énekeskönyvből? Legalább hármat írjon, de ha többet ír, mégjobban örülök!
12. Énekelnek bizonyos történetekről szóló - vagy ahhoz kapcsolódó - énekeket egyéb gyűjteményekből?
13. Ön azt válaszolta, hogy egyéb gyűjtemények énekeiből tanít énekeket egyes történetekhez. Kérem, írja le mely gyűjtemények ezek? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
14. Tanít énekeket, amelyek egyes napszakokhoz/ünnepekhez stb. kapcsolódnak? Ha igen, kérem, fejtse ki, hogy melyek ezek - illetve, hogy milyen gyűjteményben találhatóak ezek?
15. Használják az új énekes könyvet a hittan órán? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
16. Mely énekeket éneklik? Legalább három éneket írjon, de ha van több is, annak mégjobban örülnék
17. Használják az új énekeskönyvet a gyülekezetben? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
18. Szívesen énekelnek a gyerekek? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
19. Szoktak zenét hallgatni hittan órán? Nem énektanulás céljából, hanem egyházi zenét és/vagy komolyzenét (pl. gregorián énekek, Bach kantáták)
20. Teljes órát használ zenehallgatásra vagy csak egy bizonyos időt szán rá? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
21. Ön azt válaszolta, hogy teljes órát szán a zenehallgatásra. Egy tanév során hány ilyen óra van? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
22. Ön azt válaszolta, hogy bizonyos időt szán a zenehallgatásra.Ez egy történethez kötve történik meg, vagy az óra elején vagy végén egy elkülönített idő a zene megismerése céljából? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
23. Mely zeneművek azok, amelyeket mindenképp megismertet tanítványaival? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
24. Fontosnak tartja az éneklést hittan órán? Kérem, indokolja meg válaszát!
25. Fontosnak tartja a zene hallgatást (zenei nevelést, zenei ismeretek bővítését) hittan órán? Kérem, indokolja meg válaszát!
26. Szívesen részt venne ilyen irányú továbbképzésben? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
27. Használna-e ilyen irányú füzetet, segédanyagot? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
28. Van-e a témával kapcsolatban bármilyen észrevétele?
29. Van-e a kérdőívvel kapcsolatban bármilyen észrevétele?

Köszönöm, hogy időt szánt arra, hogy a segítségemre legyen a szakdolgozatom sikeres megírásához!

Istentől megáldott szolgálatot kívánok szeretettel!
Ölvediné V. Enikő ref. hitoktató

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet