Online Kérdőív

Kérdőív minta: Szakdolgozat 2016

Kedves Kitöltő!

Muskát Máté vagyok, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának hallgatója. A következőkben Ön egy érdekes tudományos kutatásban vehet részt, ami szakdolgozatom alapjául szolgál. A vizsgálat témája a nemzettel kapcsolatos vélekedés.

A kutatásban nem kérünk beazonosításra alkalmas személyes adatokat, személyazonossága tehát a kutatók számára sem lesz ismert. A kutatás során nyert adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk rajta, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg. A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. A vizsgálatot bármikor megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását megtagadhatja (ez esetben ne jelöljön be válaszlehetőséget).

A Következő gombra kattintással Ön egyetért a feltételekkel és hozzájárul a részvételhez. Ha bármilyen kérdése, észrevétele lenne, a következő e-mail címen tud elérni: matemuskat@gmail.com

Segítségét és kitöltését előre is köszönöm!

1. 1. oldal

1/1. Kérem, válaszolja meg az alábbi kérdéseket magáról!Nem:
1/2. Születési év: Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1/3. Legmagasabb iskolai végzettség:
1/4. Jelenlegi lakhely:

2. 2. oldal

2/1. Kérem, jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal. Az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan 1 és 5 között értékelje az adott állítást, ahol az 1 az “egyáltalán nem jellemző”, míg az 5 a “teljesen jellemző”. Minden tételre választ kell adni a kérdőív folytatásához. Ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 (Egyáltalán nem jellemző) 2 3 4 5 (Teljes mértékben jellemző)
Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.
Mások általában tisztelik a magyarokat.
Gyakran szégyellem, hogy magyar vagyok.
Az, hogy magyar vagyok, fontos meghatározója annak, hogy ki vagyok.
Nem hiszem, hogy sokat tudok adni a magyarságnak.
Az, hogy magyar vagyok, kevéssé befolyásolja, hogy mit tartok magamról.
Úgy érzem hogy értékes tagja vagyok a magyarságnak.
Az, hogy magyar vagyok, sokat elmond rólam.
Mások általában nem tartják nagyra a magyarokat.
Jó magyarnak lenni.
A magyarokat más nemzetiségűek általában vesztesnek tartják.
Magyarként segítenünk kell egymásnak.

3. 3. oldal

3/1. Mennyire ért egyet a Magyarországra vonatkozó alábbi megállapításokkal? (1 = Egyáltalán nem értek egyet; 5 = Teljes mértékben egyetértek.) Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 (Egyáltalán nem értek egyet) 2 3 4 5 (Teljes mértékben egyetértek)
Magyarország minden szempontból jobb más nemzeteknél.
Hálátlanság, ha valaki magyarként Magyarországot kritizálja.
A környező országok sokkal eredményesebbek lesznek a jövőben, mint Magyarország.
Más országokhoz képest erkölcsös nemzet vagyunk.
A nemzet vezetőire kell támaszkodnunk nehéz időkben.

4. 4. oldal

4/1. A politikában az emberek gyakran beszélnek bal- és jobboldaliságról, ahogy konzervatív-liberális, illetve mérsékelt-radikális fogalompárok is előkerülnek. Hová helyezné Ön magát ezeken a skálákon? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
Teljesen "baloldali" (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Teljesen "jobboldali" (10)
4/2. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
Teljesen "konzervatív" (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Teljesen "liberális" (10)
4/3. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
Teljesen "mérsékelt" (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Teljesen "radikális" (10)

5. 5. oldal

5/1. Most pedig kérem, válasszon! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.

6. 6. oldal

6/1. Az alábbiakban egy külföldön megjelent újságcikk magyarra fordított részletét olvashatja. Kérem, számolja össze, hogy a szövegben hányszor fordul elő a magyar szó, akár önmagában, akár egy összetett szó elő- vagy utótagjaként!Éllovasból sereghajtóA kommunista diktatúra felszámolását követően Magyarországnak minden esélye megvolt rá, hogy 1990-ben, a demokrácia helyreállítását követően csatlakozzon Nyugat-Európához. Az eltelt 25 év alatt azonban az ország képtelen volt kihasználni mezőgazdasági adottságait, az emberi erőforrásokat és az Európai Unió nyújtotta támogatást. Mára a balkáni állapotok uralkodnak a földrajzilag közép-európai fekvésű államban, a sikerre szánt nemzetből pedig a globalizáló gazdaságpolitika egyik legszánalmasabb példaképe lett. Gazdasági szakemberek szerint a helyzet katasztrofális, az infláció, a gazdasági növekedés, a munkanélküliség, a foglakoztatás és a versenyképesség adatait tekintve Magyarország az utolsó helyek egyikén tanyázik az EU-tagállamok listáján. Amíg a rendszerváltó szocialista országok egyre növekedtek, addig Magyarországnak a kommunista szintet sem sikerült tartania. Régiós szomszédai sorra húznak el mellette, mára a román és horvát gazdaságot is jobb mutatók jellemzik. A jelenlegi tendencia mellett kizárható, hogy – dacára a 2004 óta kapott 37 milliárd eurós EU-s támogatásnak – az egykor a rendszerváltó országok éllovasaként emlegetett Magyarország még ebben az évszázadban(!) elérje az EU-átlagot. Függetlenül attól, épp jobb- vagy baloldali kormány van-e hatalmon, a korrupció mindent átsző: nem korlátozódik kizárólag a gazdasági vagy politikai szférára, teljesen áthatja a közélet és a társadalom különböző szintjeit. A 90-es évek elején az akkor még hatalmas nemzeti vagyon nagy része kétes ügyletek során került magántulajdonba. A Transparency International legfrissebb korrupciós rangsora alapján Magyarország az EU-országok közül az utolsók között kullog. A felmérésből az is kiderült, a magyarok 70 százaléka nem jelenti a hatóságoknak, ha korrupciót észlel.A magyar oktatási rendszer komoly problémákkal küzd. A gimnazisták készségeit mérő nemzetközi PISA-tesztek alapján a diákok nemcsak a humán és természettudományi tárgyakban maradtak le az átlaghoz képest, hanem a kulcsfontosságú problémamegoldás területén is a sereghajtók közé kerültek. Ráadásul az elmúlt években felgyorsuló kivándorlás során pont a legtehetségesebbek hagyják el Magyarországot. Teljes szakmakultúrák mennek tönkre és szűnnek meg, magasan kvalifikált szakemberek (informatikusok, mérnökök, orvosok, szakmunkások) menekülnek külföldre.

7. 6.oldal

7/1. Az alábbiakban egy külföldön megjelent újságcikk magyarra fordított részletét olvashatja. Kérem, számolja össze, hogy a szövegben hányszor fordul elő a magyar szó, akár önmagában, akár egy összetett szó elő- vagy utótagjaként!A rendszerváltás A rendszerváltás szűkebb értelemben Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, mely során a magyar állam a pártállammal és annak kulturális, ideológiai relációival szakítva demokratikus állammá vált, s szakítva az államszocializmussal visszatért a kapitalizmushoz. A magyarországi rendszerváltásra (a térség többi kommunista államához hasonlóan) válsághelyzetben – elsősorban az államszocialista geopolitikai rendszert fenntartó Szovjetunió strukturális (katonai és gazdasági) válságának következtében – kerülhetett sor, a társadalom egy kis részének, elsősorban azértelmiség egyes, politika iránt érdeklődő csoportjainak aktív részvételével.Tíz éve, 1990. április 8-án tartották Magyarországon a szocializmus összeomlása utáni első szabad, demokratikus választásokat. Ez volt az első olyan országgyűlési választás, mely után stabilan kialakultak a polgári demokratikus intézményrendszerek, ezért a magyar történelem legjelentősebb választása volt a '90-es. A demokratikus átalakulás döntő fordulatai már 1989-ben lezajlottak. Az állampárt vezetőségében a reformkommunisták kerültek előtérbe, átalakult szociáldemokrata párttá. Az év folyamán jöttek létre a közéletet ma is meghatározó pártok. Részben újjáalakultak az 1948-ban megszüntetett történelmi pártok, másrészt teljesen új politikai mozgalmak jöttek létre. A magyar rendszerváltás közjogi jellegű volt, az ország intézményeinek átalakulását az Országgyűlés által jóváhagyott törvények szabályozták. Az események az Alkotmánybíróság 1990. januári létrejötte után kizárólag jogállami keretek között zajlottak. A Magyar Országgyűlés fokozatosan hagyta jóvá a demokratikus átalakulás kereteit meghatározó, úgynevezett sarkalatos törvényeket. Ezeket az ellenzékkel való egyeztetés után fogadták el. Az ellenzéki erők tavasszal megalakították az Ellenzéki Kerekasztalt, hogy egységesen fellépve tudjanak tárgyalni a hatalomátadás formájáról. Megnyíltak a határok, és tárgyalások kezdődtek a szovjet csapatok kivonulásáról. Októberben Magyarországon harmadszor is kikiáltották a köztársaságot. A pluralizmus gyors fejlődését jelzi, hogy őszre az ellenzéki pártok egysége is teljesen felbomlott, ekkorra az állampárt legyőzése mellett egyre nagyobb szerepet kapott az ellenzéki erők vetélkedése, mely a "4 igenes" választások idején éleződött ki először igazán. 1990. május 2-án tartotta a szabadon választott országgyűlés első ülését. Május 22-án megalakult a kormány, Antall József vezetésével.

8. 7. oldal

8/1. Hányszor fordult elő a szövegben a magyar szó? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
8/2. Kérem, írja le az első három szót vagy kifejezést, ami eszébe jut a magyar szó hallatán! Ezután jelölje meg, hogy a leírtak inkább pozitív, negatív vagy semleges jelentéssel bírnak az Ön számára.
Kifejezés +/-/semleges
1.
2.
3.

9. 8. oldal

9/1. Kérem, válaszolja meg a következő kérdéseket! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5
Mennyire fontos eseménye az 1990-es rendszerváltás a magyar történelemnek? (1 = "Egyáltalán nem fontos"; 5 = "Nagyon fontos")
A rendszerváltást összességében pozitív vagy negatív történelmi változásnak tartja? (1 = "Teljes mértékben negatív"; 5 = "Teljes mértékben pozitív")
9/2. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
Jelentősen romlott (1) Némileg romlott (2) Nem változott (3) Némileg javult (4) Jelentősen javult (5)
Mindent számításba véve, véleménye szerint a rendszerváltás óta hogyan alakult az ország gazdasági helyzete?
Mindent számításba véve, véleménye szerint a rendszerváltás óta hogyan alakult az emberek életszínvonala?
Mindent számításba véve, véleménye szerint a rendszerváltás óta hogyan alakult Önnek és családjának gazdasági helyzete?
9/3. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
Jelentősen romlik (1) Némileg romlik (2) Nem változik (3) Némileg javul (4) Jelentősen javul (5)
Ha a jövőre gondol, mit tart valószínűnek, a következő években hogyan alakul majd az ország gazdasági helyzete?
Ha a jövőre gondol, mit tart valószínűnek, hogyan alakul majd az emberek életszínvonala?
Ha a jövőre gondol, mit tart valószínűnek, hogyan alakul majd Önnek és családjának gazdasági helyzete?
9/4. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 (Egyáltalán nem) 2 3 4 5 (Teljes mértékben)
Mindent számításba véve, Ön mennyire elégedett azzal, ahogyan most él? (1 = "Egyáltalán nem"; 5 = "Teljes mértékben")
9/5. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 (Egyáltalán nem) 2 3 4 5 (Teljes mértékben) 6
Saját jövőnket életünk egyes szakaszaiban inkább sötétnek vagy inkább reményteljesnek láthatjuk. Ön most hogy látja ezt? (1 = "Teljes mértékben sötétnek"; 5 = "Teljes mértékben reményteljesnek")

10. 9. oldal

10/1. Mennyire ért egyet az alábbi megállapításokkal? 1 és 7 között értékelje az adott állítást, ahol az 1 az “egyáltalán nem jellemző”, míg a 7 a “teljes mértékben jellemző”. Ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok. Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 (Egyáltalán nem jellemző) 2 3 4 5 6 7 (Teljes mértékben jellemző)
Szégyen, hová jutott az utóbbi 25 évben Magyarország.
Van lehetőség arra, hogy kijavítsuk az elmúlt évek hibáit – erre kell törekedünk.
Negyven év kommunista diktatúra után a világ bármelyik országa Magyarország sorsára jutott volna.
Néhány gazdasági mutató alapján még nem kell elhamarkodott következtetéseket levonni.
Gyakran megalázó, ahogy a nemzetközi sajtó Magyarországról cikkezik.
A fejlett világ államainak hatalmi viszonyai már rég rögzültek, bármit tennénk, soha nem tudnánk Nyugat-Európával vagy az Egyesült Államokkal egy szintre kerülni.
A nemzetközi felmérések igen szubjektívak.
Társadalmi vitára van szükség, fel kell tárni a hibákat és tanulni belőlük.
Az Európai Uniónak nagy szerepe van a problémák Magyarországon való kialakulásában.
Itt az ideje a kemény munkának, hogy Magyarország rendbehozza, amit elrontott.
Minden országnak megvannak a maga kis ügyei, senki nem tökéletes.
A magyarok képtelenek hosszú távon sikeresen és eredményesen működtetni az országukat.
Mi magyarok sok hibát vétettünk az elmúlt 25 évben.
Előfordul, hogy Magyarország nevetség tárgya külföldön.
A földrajzi fekvés alapjaiban meghatározta Magyarország hányattatott sorsát.
Bűntudattal tölt el, ha arra gondolok, ami Magyarországon az utóbbi időben folyik.
A magyarok között több a tisztességtelen ember, mint más népek között.
Ami történt, megtörtént, ezen már kár keseregni.
Bizonyos érdekcsoportok számára előnyös, ha Magyarországot minél negatívabb színben tűnik fel a nemzetközi sajtóban.
A mindenkori kormánynak fontos feladata lenne, hogy támogassa a magyarok történelem során elkövetett hibáinak kivizsgálását.
Jobban járunk, ha egyszerűen elfelejtjük a kudarcokat, amik az utóbbi évtizedekben velünk történtek.
Néha jobb lenne, ha senki nem tudna Magyarország létezéséről.
Kicsi és jelentéktelen ország vagyunk, értéktelenek a világ szemében.
A magyaroknak szembe kell nézniük problémáikkal és vállalni a felelősséget az elmúlt évtizedek mulasztásaiért.
A gazdasági növekedés és versenyképesség közel sem annyira fontos dolgok.

Köszönjük a kitöltést! 

Az Ön által olvasott szöveg nem valódi újságcikk, mi kutatók állítottuk össze. 

Kérem, amennyiben továbbküldi a kérdőívet, erre semmilyen formában ne utaljon, vagy hozza az új kitöltők tudtára. 

Muskát Máté
matemuskat@gmail.com 

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet