Online Kérdőív

Kérdőív minta: Vezetői kommunikáció az óvodában

Gyurovics Antónia vagyok, a Mónus Illés Utcai Óvoda óvodapedagógusa. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szakát végzem. Szakdolgozatom az óvodai kommunikáció témájával foglalkozik. Ennek részeként az óvodámban végzek kutatást, ehhez kérném most a segítségedet. A kérdőív kitöltése kb. 10-15 percet vesz igénybe.

A válaszadás önkéntes és anonim!

Köszönöm a rám szánt idődet és munkádat!

Kérdések

1. Kitöltő beosztása:
2. Kitöltő életkora
3. Kitöltő lakhelye:
4. Mennyire jellemző az Ön intézményének vezetőire az alábbi tulajdonság?Jó kommunikációs készség (1=egyáltalán nem jellemző, 5=nagyon jellemző)
1 2 3 4 5
1. Intézményegység-vezető
2. Tagintézmény-vezető
3. Munkaközösség-vezető
5. Milyen kommunikációs eszközöket és milyen gyakran használnak a vezetők és az alkalmazottak közötti információtovábbításra az Ön intézményében? (0=egyáltalán nem, 5=rendszeresen)
0 1 2 3 4 5
1. Személyes beszélgetés
2. Értekezlet
3. Faliújság, plakátok
4. Írásbeli utasítás / tájékoztatás (levél. körlevél)
5. Telefonhívás, sms
6. E-mail
7. Viber / Messenger / Skype
8. Facebook vagy egyéb közösségi oldal
9. Honlap
6. Mennyire igazak az alábbi állítások az Ön munkahelyére vonatkoztatva? (1=egyáltalán nem igaz, 5=teljes mértékben igaz)
1 2 3 4 5
1. Mindenről értesülök az intézménnyel kapcsolatban.
2. Mindenről értesülök a munkámmal kapcsolatban.
3. Időben hozzájutok minden információhoz az intézménnyel kapcsolatban.
4. Időben hozzájutok minden információhoz a munkámmal kapcsolatban..
5. Hivatalos úton (közvetlenül a feletteseimtől) jutnak el hozzám az információk.
6. Közvetett úton (kollégáktól) jutnak el hozzám az információk.
7. Összességében jónak tartom az óvodán belüli információcserét.
7. Mennyire igazak az alábbi állítások az Ön munkahelyére vonatkoztatva? (1=egyáltalán nem igaz, 5=teljes mértékben igaz)
1 2 3 4 5
1. Mindenről értesülök az intézménnyel kapcsolatban.
2. Mindenről értesülök a munkámmal kapcsolatban.
3. Időben hozzájutok minden információhoz az intézménnyel kapcsolatban.
4. Időben hozzájutok minden információhoz a munkámmal kapcsolatban.
5. Hivatalos úton (közvetlenül a feletteseimtől) jutnak el hozzám az információk.
6. Közvetett úton (kollégáktól) jutnak el hozzám az információk.
7. Összességében jónak tartom az óvodán belüli információcserét.
8. Válaszoljon a kérdésekre! (Igen. / Nem.)
Igen. Nem.
1. Épít-e a vezető az Ön ötleteire, kezdeményezéseire?
2. Ad-e felelősséggel járó feladatokat a beosztottaknak?
3. Érezteti-e megbecsülését, tevékenységük elismerését, véleményük fontosságát?
4. Megvan-e a kölcsönös bizalom a vezető és a beosztottak között?
5. Megindokolja-e a vezető a döntéseit és intézkedéseit?
6. A hibákon túl a pozitívumokat is észreveszi vezetője?
7. Az Ön vezetője megfelelően alkalmazza-e az elismerés és a megrovás eszközeit?
8. A vezetői ellenőrzés előre kialakított és az alkalmazottak által ismert szempontok szerint történik?
9. A vezetői kommunikáció az Ön véleménye szerint következetes, nyílt, őszinte?
10. Az Ön vezetője beismeri tévedését, vállalja a felelősséget hibás döntéseiért?
11. Ügyel arra a vezetője, hogy rendszeresen tájékoztassa munkatársait az őket érintő kérdésekről, megelőzve a bizonytalanságot?
12. Biztosított-e a zavartalan kommunikációáramlás az intézményvezető és az alkalmazottak között?
13. Segíti-e a vezető az új kollégák beilleszkedését?
14. A nevelőtestületben keletkezett nézeteltéréseket igyekszik-e a vezető konstruktívan (építő jelleggel) megoldani?
9. Ön szerint melyek a jó munkahely kommunikációs kapcsolatainak legmeghatározóbb jellemzői?
1 2 3
A jó személyes kapcsolatok.
Jól működő technikai eszközök (telefon, e-mail, körlevél).
A vezető és a beosztottak közötti folyamatos kapcsolattartás.
10. Véleménye szerint mennyire hátráltatják az alább felsoroltak az intézményen belüli kommunikációt? (1=egyáltalán nem, 5=nagyon)
1 2 3 4 5
1. Személyes kapcsolatok hiánya
2. Konfliktusok a vezetőség és a munkatársak között
3. Konfliktusok a munkatársak között
4. Nem megfelelő tárgyi, technikai feltételek
5. A dolgozók nem tudják kezelni a technikai eszközöket
6. Felelősségi körök, munkakörök tisztázatlansága
7. Információk torzulása
8. Információk visszatartása
9. Érdektelenség, motiváció hiánya
10. Együttműködés hiánya
11. A tájékoztatás nem megfelelő időben történik
12. A tájékoztatás nem megfelelő tartalmú
13. A vezetőség nem megfelelően reagál a felvetett problémákra
11. Milyen ötletei, javaslatai lennének az intézményen belüli kommunikáció javítására?

Köszönöm a segítséget!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet