Online Kérdőív

Kérdőív minta: Innovációs folyamatok az iskola életében - késztetések és akadályok

Kérdések

1. Hány éves intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik?
2. Milyen innovációs törekvések mentek végbe az intézményben?
3. Milyen változások hívták életre az innováció iránti igényt?Jelenleg melyeket látja a legfontosabbnak?
4. Az innovációk bevezetésekor kik vállaltak kezdeményező szerepet? / intézményvezető, vezetőségi tag, középvezetők, pedagógusok /
5. Ha nem Ön vállalta a kezdeményező szerepet, megítélése szerint mennyire kell meghatározónak, elkötelezettnek lenni az innovációk mellett? / Meghatározó szerepünkkel élni? /
6. Hogyan fogadta a tantestület a különböző innovációkat? Emelje ki amelyeket leghamarabb elfogadtak és nevezze meg azt amelyekkel nehezebb dolga volt.
7. Az innováció megvalósítása során milyen akadályokat kellett leküzdenie? / Ha van, illetve volt. /
8. Az innováció megvalósítása során, milyen segítséget kapott és kitől?
9. Hogyan látja, mi motiválja a pedagógusokat egy-egy újítás bevezetésében?
10. Van-e mérhető pozitív eredménye a változtatásoknak?
11. Tervezik-e újabb innovációk bevezetését az intézményben?
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet