Online Kérdőív

Kérdőív minta: Szülők - óvodapedagógusok kommunikációja

Kedves Szülők!

Barabás Zsófi vagyok, az ELTE-PPK neveléstudományi karának végzős hallgatója. Szakdolgozatomban a szülők és az óvodapedagógusok kommunikációját vizsgálom. Ezen kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárulnak szakdolgozatom sikerességéhez. Segítségüket előre is köszönöm!

Bevezető

1. Kora:
2. Neme:
3. Milyen munkát végez?
4. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
5. Nevelt gyerekek száma:
6. Hány éve van kapcsolatban az óvoda intézményével?
7. Gyermeke ............... életkorú csoportba jár.
8. Gyermeke .............................. intézménybe jár.

Kérdések

1. Hány éve ismeri az óvodapedagógust?(A továbbiakban az óvodapedagógusokra vonatkozó kérdéseknél a két pedagógust 1. illetve 2. számú pedagógusként jelöljük)
1.
2.
2. Tegező, avagy magázó kommunikációs formát használ a pedagógussal?
3. Milyen gyakran használja a következő kommunikációs formákat?
nagyon gyakran gyakran ritkán nagyon ritkán soha
Postai úton való kapcsolattartás
Telefon
Facebook
Levelezőlista
Személyes beszélgetés
4. A következő 5 kérdésnél kérem jelölje meg, hogy egy nevelési év során, hány alkalma van a következő kapcsolattartási formák gyakorlására? (Kérem, a legjellemzőbb választ jelölje meg!)
Soha Évente Évente többször
Családlátogatás
5.
Soha Évente 1-5 alkalommal Évente 5-10 alkalommal Évente több, mint 10 alkalommal
Szülők számára szervezett rendezvények, óvodai ünnepségek
6.
Soha Évente 1-5 alkalommal Évente 5-10 alkalommal Évente több, mint 10 alkalommal Igény szerint bármikor
Fogadóóra
7.
Évente 1 alkalommal Évente 2 alkalommal Évente 3 alkalommal Évente több, mint 3 alkalommal
Szülői értekezlet
8.
Soha Évente 1-3 alkalommal Évente 4-5 alkalommal Évente több, mint 5 alkalommal
Nyílt napok
9. Milyen a kapcsolata az óvónőkkel? (Kérem, fogalmazza meg röviden)
1.
2.
10. Kérem, emelje ki az Ön számára legfontosabb pedagógusi jellemzőket, ami befolyásolja az Ön és az óvodapedagógusok közti kommunikációt!
11. Mennyire igazak Ön szerint a következő állítások? (Kérem, jelölje meg a legmegfelelőbb választ, ahol az 1=egyáltalán nem igaz; 2=inkább nem igaz; 3=inkább igaz; 4=teljes mértékben igaz)
1 2 3 4
Eredményes munka csak a család és pedagógus együttműködésével érhető el
Együttműködés elsődleges színtere a csoport
Elfogadja a pedagógus szakmai tanácsait a gyermek nevelését illetően
Bátran segítséget kér a gyermekével kapcsolatos kérdéskörökben
Minimum heti szinten beszámol gyermeke otthoni tevékenységéről, viselkedéséről
Nem tartja fontosnak, hogy jelezze a pedagógus felé a gyermeke otthoni tevékenységét
Befolyásolja mások véleménye az Ön véleményét az óvodapedagógusokról
Változtatásokat kellene eszközölni a pedagógusokkal való kommunikációt tekintve
12. Mennyire fontosak Ön számára a következő állítások? (Kérem, jelölje meg a legmegfelelőbb választ, ahol az 1=egyáltalán nem fontos; 2=inkább nem fontos; 3=inkább fontos; 4=teljes mértékben fontos
1 2 3 4
Folyamatos párbeszéd a pedagógusokkal
Pedagógus tájékoztassa a szülőket a nap fontos eseményeiről
Szülő tájékoztassa a pedagógust a gyerek otthoni életéről
Pedagógusok családlátogatás során ismerkedjenek meg a családokkal
Otthoni és intézményes nevelés egymáshoz való közelítése
Egymás iránti bizalom kialakítása
13. A következő kérdéseknél, kérem, néhány mondatban fogalmazza meg a válaszát:Mit tenne, ha ...
14. A: gyermeke viselkedésében a megszokottól eltérő viselkedést észlel?
15. B: gyermeke látszólag nem érzi jól magát az óvodában?
16. C: gyermeke panaszkodik más óvodatársa viselkedésére
17. D: látja, hogy gyermekét elmarasztalja egy nem megfelelő viselkedés miatt a pedagógus?
18. E: ha a pedagógus negatív véleményt fogalmaz meg gyermekével kapcsolatban?
19. F: ha az óvodai csoport értékrendje és az Ön családjának értékrendje nem egyezik bizonyos "fontos" kérdéskörökben?
20. Milyen igényeket fogalmazna meg az intézmény irányába, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció a pedagógusok és a szülők közt?
21. Milyen jelzők jutnak eszébe, amikor az óvodapedagógussal való kommunikációra gondol? (Kérem, soroljon fel 5 jelzőt!)
1
2
3
4
5
22. A következő kommunikációs formák közül melyik, milyen gyakran jelenik meg a pedagógusokkal folytatott kommunikációját tekintve? Kérem, jelölje meg a leginkább jellemző választ!
Soha Szinte soha Ritkán Általában Gyakran Nagyon gyakran
Parancsolás, utasítás, irányítás
Figyelmeztetés
Fenyegetés
Prédikálás
"Jobb lenne, ha..."; "kellene"
Tanácsok, javaslatok, megoldások ajánlása
Tanítás, kioktatás
Logikus érvelés
Bírálat, kritizálás, helytelenítés
Dicséret, egyetértés, pozitív értékelés
Szidás
Megbélyegzés
Kifigurázás
Biztatás, rokonszenv, vigasztalás
Támogatás
Kérdezgetés
Vallatás, kikérdezés
Gúnyolódás
Humorizálás
23. Milyen lehetőségeket látna célravezetőnek a kommunikáció javításában?
24. Ha bármilyen gondolat felmerült Önben a kérdőív kitöltése közben, melyre nem kérdeztem rá és szeretné megosztani velem, itt van lehetősége leírni!

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Kérem kattintson az Adatok elküldése gombra, a kitöltés véglegesítéséhez.

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet