Online Kérdőív

Kérdőív minta: Hogyan írok szakdolgozatot?

Kedves Kitöltő!

Ernst Barbara vagyok, a Szent István Egyetem andragógia szakos végzős hallgatója. Szakdolgozatomat a szakdolgozat írásának folyamatáról, és a közben szerzett tapasztalatokról írom. Kérem, segítse munkámat azzal, hogy kitölti az alábbi kérdőívet.

A kérdőív kitöltése anonim, önkéntes, és nagyjából 10 percet vesz igénybe. Köszönöm a segítséget!

Bevezető

1. Életkora? Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. Neme?

Kérdések

1. Milyen tudomány területen végzi / végezte a tanulmányait?
2. Első vagy sokadik szakdolgozatát írja /írta?
3. Milyen a képzés típusa, amelyet végez / végzett?
4. Milyennek ítéli/ítélte meg a tanulmányi eredményét?
5. Mikor adja le / adta le a szakdolgozatát?
6. Mi alapján választja / választotta ki a szakdolgozat témáját?
7. Az egyetem / főiskola által kínált témák közül választott vagy önálló témát dolgoz / dolgozott fel?
8. Mi alapján választja / választotta ki a konzulensét?
9. A téma kiválasztásakor mit tart / tartott fontosabbnak?
10. Készít / készített ütemtervet a dolgozat elkészítése előtt?
11. Amennyiben készített ütemtervet, a valóságban tudja / tudta tartani az abban írtakat?
12. Kérem, tegye sorrendbe, hogy az alábbi részek elkészítésével milyen sorrendben tervez foglalkozni / foglalkozott (0: nem készült ilyen; 1: ezzel kezdi / kezdte – 7: ez lesz / volt az utolsó)
0 1 2 3 4 5 6 7
bevezetés
elméleti háttér
hipotézisek
empirikus kutatás
összegző fejezet
tartalomjegyzék
egyéb (függelék, mellékletek, stb.)
13. Az alábbi kutatási módszerek közül melyiket alkalmazza / alkalmazta a szakdolgozat készítésekor? (több választ is megadhat)
14. Mennyi ideig tervezi írni /írta a szakdolgozatát?
15. Milyen intenzitással tervezi írni / írta a szakdolgozatát?
16. A leadási határidőhöz viszonyítva mikor tervezi leadni / adta le a szakdolgozatát?
17. A szakdolgozat írásakor hány alkalommal tervez konzultálni / konzultált a konzulensével?
18. A szakdolgozat írásakor hogyan ütemezi / ütemezte a konzultációkat?
19. Az alábbi kapcsolattartási módok közül melyiket részesíti / részesítette előnyben? (több választ is megjelölhet)
20. Milyen formában konzultál / konzultált?
21. Gondol / gondolt rá, hogy mással íratja meg a dolgozatát?
22. Ön szerint milyen a jó konzulens? Kérem indokolja meg válaszát!
23. Tervezi-e a dolgozatának jövőbeli hasznosítását / hasznosította-e a dolgozatát?

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Kérem kattintson az Adatok elküldése gombra, a kitöltés véglegesítéséhez.

Amennyiben szakdolgozatát most fogja leadni, és van kedve még támogatni a munkámat, úgy jelentkezzen interjúra az ernst.barbi@gmail.com e-mail címen!

Köszönöm!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet