Online Kérdőív

Kérdőív minta: Társadalomkutatás a házasságról és az élettársi kapcsolatról

Az alábbi anonim társadalomkutatási kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy felmérjük azt, hogy a magyar lakosság hogy viszonyul a házasság intézményéhez és mennyire tájékozott a házasság, illetve az élettársi kapcsolat szabályozásával kapcsolatban. A kérdőív 11 kérdésből áll, melyek kitöltése nagyjából 5 percet vesz igénybe. Kérem, hogy a kérdőív megalapozottsága érdekében csak a saját tudására támaszkodjon, és ne vegyen igénybe segédeszközöket (internet, jogszabályok stb.)!

Köszönöm, hogy időt szakít a kérdőív kitöltésére!

Bevezető

1. Az Ön neme?
2. Ön melyik korcsoportba tartozik az alábbiak közül?
3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
4. Ön milyen jellegű településen él?
5. Az Ön családi állapota?
6. Ön rendelkezik-e jogi végzettséggel?

Kérdések

1. Ön szerint biztosít-e többletjogokat a házasság az élettársi kapcsolathoz képest?
2. Ha az előző kérdésre "igen"-nel válaszolt, Ön szerint helyes-e ez a szabályozás?
3. Ön szerint főszabály szerint ki köthet érvényesen házasságot Magyarországon?
4. Ön mennyire tartja fontosnak, hogy házasságban éljen?
5. Önnek mi/mi lenne az elsődleges elvárása a házastársa irányába?
6. Ön szerint az alábbiak közül milyen joghatásokkal jár a házasságkötés? Kérem az összes Ön által helyesnek tartott válaszlehetőséget jelölje!
7. Ön elvárja-e/elvárná-e a hűséget házastársától?
8. Ön mit tenne, ha kiderülne, hogy házastársa hűtlen volt Önhöz?
9. Ön mit tekint hűtlenségnek?
10. Ön szerint van-e a hűtlenségnek az előző kérdésben felsoroltakon kívül egyéb esete is?
11. Ha az előbbi kérdésre „igen”-nel válaszolt Ön szerint mi számít még hűtlenségnek az alábbiak közül?

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Az Ön válaszait rendszerűnk automatikusan továbbküldte feldolgozásra.

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet