Online Kérdőív
Belépés Regisztráció

Kérdőív minta: szakdolgozathoz 3

 

Tisztelt Kitöltő!

Severa Ágnes a Nyíregyházi Egyetem kulturális közösségszervező szakos hallgatója vagyok. Szakdolgozatom témája: A Látássérültek művelődési szokása Nyíregyházán. 

A kérdőív célja betekintést nyerni a látássérültek szabadidős tevékenységébe, illetve mindennapjaiba. 

A kitöltés anonim módon történik, biztosítok mindenkit adatai bizalmas kezeléséről! Adatait harmadik fél részére nem adom tovább.

A kitöltéshez jó munkát kívánok!

Köszönettel: Severa Ágnes

Kérdések

1. Kérem adja meg a nemét!
2. Kérem adja meg a születési évszámát!
3. Kérem adja meg legmagasabb iskolai végzettségét!
4. Kérem adja meg, életvitelszerűen melyik településen él!
5. Kérem adja meg, jelenlegi munkaerőpiaci státuszát!
6. Kikkel él egy háztartásban?
7. Nevezze meg, amennyiben közülük más is látássérült:
8. Mióta látássérült Ön?
9. Milyen fokú az Ön látássérültsége?
10. Mely területeken kér segítséget?
11. A mellékelt számértékekkel jelölje meg, hogy milyen gyakran veszi igénybe lakótelepülésén az alábbi kulturális intézményeket/rendezvényeket? (1 - naponta, 2 - hetente, 3 - havonta, 4 - évente, 5 – soha vagy egy évnél is ritkábban).
1 2 3 4 5
a) Színház, filmszínház:
b) Közönségtalálkozók:
c) Könyvtár:
d) Könnyűzenei koncertek:
e) Komoly zenei koncertek:
12. A könyvtári szolgáltatások közül melyeket veszi igényben?
13. Hogyan látogatja ezeket az eseményeket/intézményeket?
14. Előfordulhat, hogy a kísérője egy váratlan helyzet miatt mégsem tudja Önt elkísérni, mit tesz ilyenkor?
15. Mi a véleménye, az Ön településén található kulturális intézmények mennyire akadálymentesek egy látássérült számára? Értékelje őket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a teljesen alkalmatlan, míg az 5-ös a tökéletesen alkalmasat jelenti.
1 2 3 4 5
Színház, filmszínház:
Közönségtalálkozók:
Könyvtár
Könnyűzenei koncertek:
Komoly zenei koncertek:
Fesztiválok:
16. Hogyan szereti eltölteni szabadidejét? Értékelje őket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelöli azt, ami abszolút nem jellemző önre, és az 5-ös leginkább jellemző önre.
1 2 3 4 5
Olvasás:
Kirándulás:
Sportolás:
Személyes találkozás barátokkal:
Zenehallgatás (otthon):
Internet, közösségi média:
Kulturális programok látogatása:
17. Amennyiben tagja valamilyen egyesületnek, az hogyan járul hozzá az Ön szabadidejének hasznos eltöltéséhez?
18. Soroljon fel az elmúlt évből pár sport és kulturális programot, melyen Ön is részt vett!
19. Milyen gyakran használja az alábbi technikai eszközöket? Értékelje őket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelöli, ha egyáltalán nem használ ilyen eszközt, és az 5-ös napi rendszerességgel használja.
1 2 3 4 5
Számítógép (asztali gép, laptop):
Tablet, okostelefon:
Könyvolvasó:
Braille-kijelző:
20. Ismeri-e az audió-narrációt?
21. Milyen gyakran vesz részt Audió-narrációval ellátott színházi előadásokon?Értékelje a megadott skála alapján ahol az 1-es naponta, a 2-es hetente 3 havonta, 4 évente, 5 soha vagy egy évnél is ritkábban.
22. Mennyire elégedett az elmúlt években a lakótelepülésén a látássérültek lehetőségeivel? Értékelje őket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a teljesen elégedetlent, míg az 5-ös a tökéletesen elégedettet jelenti.
1 2 3 4 5
Közlekedés:
Kulturális rendezvények:
Tanulási lehetőségek:
Hivatalban ügyintézés:
Munkalehetőségek:
A lakótelepülés értékelése összeségében:
23. Mit gondol, hogyan viszonyulnak Önhöz a kulturális intézményekben/programokon? Értékelje egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a teljes elutasítottság, míg az 5-ös a tökéletes elfogadás.
24. Mit gondol, hogyan viszonyul Önhöz általában a környezete? Értékelje egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a teljes elutasítottság, míg az 5-ös a tökéletes elfogadás.
25. A látássérültek esélyegyenlőségével kapcsolatosan mi az a három legfontosabb javaslat/probléma, amire a lakótelepülésén a döntéshozóknak felhívná a figyelmét?

 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a munkámhoz!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet