Online Kérdőív

Kérdőív minta: Krupa - Csizmazia Judit - Szakdolgozat 2014

Kedves Kitöltő!

Krupa – Csizmazia Judit vagyok, az ELTE ötödéves pszichológushallgatója.

A következőkben egy izgalmas tudományos kutatás részese lehet, mely a szakdolgozatom alapját alkotja. A kutatás témavezetője dr. Kiss Paszkál egyetemi docens, az ELTE PPK oktatója.

A kutatásban a nemekről – nemi szerepekről szóló véleményére vagyok kíváncsi, illetve arra, hogy mit gondol a sikeres vezetőkről – vezetésről.

Ennek érdekében a kutatásban néhány Önre jellemző általános adat megadása után egy kérdőívet tölt majd ki a vizsgált témáinkban, mely előre láthatólag 10-15 percet vesz igénybe.

Ha kitöltés közben bármilyen kellemetlenséget tapasztal, következmények nélkül megszakíthatja a kitöltést - ettől függetlenül, ha módja van rá, kérem töltse ki a teljes kérdőívet, mivel nagyon nagy segítség minden egyes kitöltő munkája!

Szigorúan bizalmasan kezelek minden információt, amit a kutatás keretén belül gyűjtök össze. A kutatás során nyert adatokat az Ön által megadott jeligével/kóddal ellátva biztonságos számítógépen őrzöm (ezt a jeligét/kódot nyilván csak Ön ismeri).

A kutatás során személye azonosítására alkalmas adatokat nem kérek, a kért adatokat is kizárólag statisztikai számítások céljából összegzem (ezekből egyetlen résztvevő személyazonossága sem állapítható meg).


Ha érdekesnek találta a kutatást és lehetősége van rá, kérem, ossza meg ismerőseivel is a kutatás linkjét, hogy ők is részt vehessenek benne!

Ha esetleg vannak kérdései, észrevételei a következő email címeken jelentkezhet: cs.judit96@gmail.com, kiss.paszkal@ppk.elte.hu.

A kutatás az ELTE PPK kutatásetikai bizottságának jóváhagyásával zajlik!

Részvételét és segítségét nagyon szépen köszönöm!

Bevezető

1. A részvétel teljesen önkéntes, így ha egyetért a fentiekkel, kérem, kattintson a megfelelő jelölésre, hogy elkezdődhessen a tesztkitöltés! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. Kérem, a következőkben válaszoljon meg néhány önmagára vonatkozó kérdést!Elsőként kérem adjon meg egy jeligét/kódszámot, amely segítségével az adatait menteni tudjuk! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.

Kérdések

1. Kérem, jelölje be a nemét! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
2. Kérem, írja be életkorát! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
3. Kérem, jelölje be legmagasabb iskolai végzettségét! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
4. Kérem, jelölje be a (kitöltés időpontjában jellemző) munkavállalói státuszának megfelelő lehetőséget! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
5. Kérem, jelölje be az Önre leginkább jellemző állítást munkatapasztalataira vonatkozóan! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
6. Kérem, jelölje be az Önre leginkább jellemző állítást munkában eltöltött pozíciójára vonatkozóan! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
7. Kérem, jelölje be a lakóhelyére vonatkozó megfelelő mezőt! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
8. Kérem, saját nemére vonatkozóan jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal. Az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan egy ötfokú skálát használjon, ahol az 1 jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5 pedig azt, hogy teljes mértékben egyetért az adott állítással.Ha esetleg nem tudja a választ, vagy az adott kérdésre nem szeretne választ adni, a megfelelő oszlopot jelölje meg kérem!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5 Nem tudom. Nem válaszolok.
Büszke vagyok arra, hogy nő/férfi vagyok.
Mások általában tisztelik a nőket/férfiakat.
Gyakran szégyellem, hogy nő/férfi vagyok.
Az, hogy nő/férfi vagyok fontos meghatározója annak, hogy ki vagyok.
Nem hiszem, hogy sokat tudok adni a női nemnek/férfi nemnek.
Az, hogy nő/férfi vagyok, kevéssé befolyásolja, hogy mit tartok magamról.
Úgy érzem, hogy értékes tagja vagyok a női nemnek/férfi nemnek.
Az hogy nő/férfi vagyok, sokat elmond rólam.
Mások általában nem tartják nagyra a nőket/férfiakat.
Jó nőnek/férfinak lenni.
A nőket/férfiakat az ellenkező neműek általában vesztesnek tartják.
Nőként/férfiként segítenünk kell egymásnak.
9. Kérem, írjon röviden (5-6 mondatban) arról, hogy milyennek tartja az Ön szerint sikeres vezetési stílust - vezetőt!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
10. A következőkben az emberek általános jellemzéséhez gyakran használatos állításokat olvashat. Ezek között a meghatározások között vannak pozitívak és negatívak is.Arra kérem Önt, hogy ezeknek az állításoknak a segítségével jellemezze, hogy Ön szerint milyen egy sikeres vezető. Itt is a már korábbiakban említett ötfokú skálát használja! (1= egyáltalán nem jellemző; 5= teljes mértékben jellemző)A döntés meghozatalához hasznos lehet, ha elképzeli, hogy először találkozik egy személlyel, akiről csak annyi információja van, hogy sikeres vezető. Ha esetleg nem tudja a választ, vagy az adott kérdésre nem szeretne választ adni, a megfelelő oszlopot jelölje meg kérem!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5 Nem tudom. Nem válaszolok.
Kíváncsi
Következetes
Magas teljesítményszükségletű
Együttérző
Kalandvágyó
Vezetői képességgel rendelkező
Értékeli a kellemes környezetet
Rendes
Bizonytalan
Kreatív
Viták és ellentmondások kerülése
Alázatos
Őszinte
Udvarias
Érzelmileg stabil
Ravasz
Fontos számára a külső megjelenése
Független
Fontos számára a barátság
Könnyelmű
Intelligens
Kitartó
Élénk
Bátortalan
Kifinomult
Beszédes - bőbeszédű
Fontos számára a biztonság
Erélyes
Elemzési képességgel rendelkezik
Versengő
Döntéseiben hullámzó - bizonytalan
Vidám
Magas autonómiaszükségletű (önállóság)
Képes arra, hogy elkülönítse az érzelmeit az ötletektől
Kompetens - hozzáértő
Megértő
Közönséges
Társaságkedvelő
Agresszív
Magas önbecsülésű
Hálás
Könnyen befolyásolható
Magamutogató
Tudatában van mások érzéseinek
Passzív
Objektív, semleges
Érzelmi traumákból/megrázkódtatásokból könnyen épül fel
Félénk
Határozott
Szorgalmas
Ösztönös
Emberbaráti értékeket vall
Tisztában van a világ dolgaival
Piszmogó és halogató
Házsártos
Buzgó
Jól informált
Nem kényelmetlen számára az agresszív viselkedés
Óvatos, tartózkodó
Ambíciózus, törekvő
Nem beképzelt a külső megjelenésére vonatkozóan
Fontos számára a társas elfogadottság
Elhamarkodott, meggondolatlan
Kötelességtudó
Igényli a felelősséget
Önfegyelemmel rendelkezik
Szerény
Meghatározó
Ingerlékeny
Közvetlen
Elrejti az érzelmeit
Parancsoló, ellentmondást nem tűrő
Magabiztos
Érzelgős
Rendületlen
Önérvényesítő
Érzéseit nem könnyű megsérteni
Uralkodó
Tapintatos, kíméletes
Segítőkész
Igényli az elismerést
Megtévesztő
Nagylelkű
Elkeseredett
Logikus, ésszerű
Üzleti ügyekben hozzáértő
Önző
Kiengyensúlyozott
Kedves
Igényli az anyagi jutalmazást
Öntudatos
11. A következőkben az emberek általános jellemzéséhez gyakran használatos állításokat olvashat. Ezek között a meghatározások között vannak pozitívak és negatívak is.Arra kérem Önt, hogy ezeknek az állításoknak a segítségével jellemezze, hogy Ön szerint milyen egy sikeres nő. Itt is a már korábbiakban említett ötfokú skálát használja! (1= egyáltalán nem jellemző; 5= teljes mértékben jellemző)A döntés meghozatalához hasznos lehet, ha elképzeli, hogy először találkozik egy személlyel, akiről csak annyi információja van, hogy sikeres nő. Ha esetleg nem tudja a választ, vagy az adott kérdésre nem szeretne választ adni, a megfelelő oszlopot jelölje meg kérem!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5 Nem tudom. Nem válaszolok.
Kíváncsi
Következetes
Magas teljesítményszükségletű
Együttérző
Félelmetes
Kalandvágyó
Vezetői képességgel rendelkező
Értékeli a kellemes környezetet
Rendes
Bizonytalan
Kreatív
Viták és ellentmondások kerülése
Alázatos
Őszinte
Udvarias
Érzelmileg stabil
Ravasz
Fontos számára a külső megjelenése
Független
Fontos számára a barátság
Könnyelmű
Intelligens
Kitartó
Élénk
Bátortalan
Kifinomult
Beszédes, bőbeszédű
Fontos számára a biztonság
Erélyes
Elemzési képességgel rendelkezik
Versengő
Döntéseiben hullámzó (bizonytalan)
Vidám
Magas autonómiaszükségletű (önállóság)
Képes arra, hogy elkülönítse az érzelmeit az ötletektől
Kompetens, hozzáértő
Megértő
Közönséges
Társaságkedvelő
Agresszív
Magas önbecsülésű
Hálás
Könnyen befolyásolható
Magamutogató
Tudatában van mások érzéseinek
Passzív
Objektív, semleges
Érzelmi traumából/megrázkódtatásból gyorsan épül fel
Félénk
Határozott
Szorgalmas
Ösztönös
Emberbaráti értékeket vall
Tisztában van a világ dolgaival
Piszmogó és halogató
Házsártos
Buzgó
Jól informált
Nem kényelmetlen számára az agresszív viselkedés
Óvatos, tartózkodó
Ambíciózus, törekvő
Nem beképzelt a külső megjelenésére vonatkozóan
Fontos számára a társas elfogadottság
Elhamarkodott, meggondolatlan
Kötelességtudó
Igényli a felelősséget
Önfegyelemmel rendelkezik
Szerény
Meghatározó
Ingerlékeny
Közvetlen
Elrejti az érzelmeit
Parancsoló, ellentmondást nem tűrő
Magabiztos
Érzelgős
Rendületlen
Önérvényesítő
Érzéseit nem könnyű megsérteni
Uralkodó
Tapintatos, kíméletes
Segítőkész
Igényli az elismerést
Megtévesztő
Nagylelkű
Elkeseredett
Logikus, ésszerű
Üzleti ügyekben hozzáértő
Önző
Kiegyensúlyozott
Kedves
Igényli az anyagi jutalmazást
Öntudatos
12. A következőkben az emberek általános jellemzéséhez gyakran használatos állításokat olvashat. Ezek között a meghatározások között vannak pozitívak és negatívak is.Arra kérem Önt, hogy ezeknek az állításoknak a segítségével jellemezze, hogy Ön szerint milyen egy sikeres férfi. Itt is a már korábbiakban említett ötfokú skálát használja! (1= egyáltalán nem jellemző; 5= teljes mértékben jellemző)A döntés meghozatalához hasznos lehet, ha elképzeli, hogy először találkozik egy személlyel, akiről csak annyi információja van, hogy sikeres férfi. Ha esetleg nem tudja a választ, vagy az adott kérdésre nem szeretne választ adni, a megfelelő oszlopot jelölje meg kérem!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5 Nem tudom. Nem válaszolok.
Kíváncsi
Következetes
Magas teljesítményszükségletű
Együttérző
Félelmetes
Kalandvágyó
Vezetői képességgel rendelkező
Értékeli a kellemes környezetet
Rendes
Bizonytalan
Kreatív
Viták és ellentmondások kerülése
Alázatos
Őszinte
Udvarias
Érzelmileg stabil
Ravasz
Fontos számára a külső megjelenése
Független
Fontos számára a barátság
Könnyelmű
Intelligens
Kitartó
Élénk
Bátortalan
Kifinomult
Beszédes - bőbeszédű
Fontos számára a biztonság
Erélyes
Elemzési képességgel rendelkezik
Versengő
Döntéseiben hullámzó (bizonytalan)
Vidám
Magas autonómiaszükségletű (önállóság)
Képes arra, hogy elkülönítse az érzelmeit az ötletektől
Kompetens - hozzáértő
Megértő
Közönséges
Társaságkedvelő
Agresszív
Magas önbecsülésű
Hálás
Könnyen befolyásolható
Magamutogató
Tudatában van mások érzéseinek
Passzív
Objektív, semleges
Érzelmi traumából/megrázkódtatásból könnyen épül fel
Félénk
Határozott
Szorgalmas
Ösztönös
Emberbaráti értékeket vall
Tisztában van a világ dolgaival
Piszmogó és halogató
Házsártos
Buzgó
Jól informált
Nem kényelmetlen számára az agresszív viselkedés
Óvatos, tartózkodó
Ambíciózus, törekvő
Nem beképzelt a külső megjelenésére vonatkozóan
Fontos számára a társas elfogadottság
Elhamarkodott, meggondolatlan
Kötelességtudó
Igényli a felelősséget
Önfegyelemmel rendelkezik
Szerény
Meghatározó
Ingerlékeny
Közvetlen
Elrejti az érzelmeit
Parancsoló, ellentmondást nem tűrő
Magabiztos
Érzelgős
Rendületlen
Önérvényesítő
Érzéseit nem könnyű megsérteni
Uralkodó
Tapintatos, kíméletes
Segítőkész
Igényli az elismerést
Megtévesztő
Nagylelkű
Elkeseredett
Logikus, ésszerű
Üzleti ügyekben hozzáértő
Önző
Kiegyensúlyozott
Kedves
Igényli az anyagi jutalmazást
Öntudatos
13. Kérem, jelölje, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal!Az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan egy ötfokú skálát használjon, ahol az 1 jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5 pedig azt, hogy teljes mértékben egyetért az adott állítással.Ha esetleg nem tudja a választ, vagy az adott kérdésre nem szeretne választ adni, a megfelelő oszlopot jelölje meg kérem!A véleményére vagyok kíváncsi, tehát ne feledje, nincsenek jó vagy rossz válaszok! Ezt a kérdést kötelező megválaszolni.
1 2 3 4 5 Nem tudom. Nem válaszolok.
A nők általában nem olyan értelmesek, mint a férfiak.
Ugyanolyan kellemes egy női főnökkel dolgozni, mint egy férfival.
A fiúkat fontosabb arra buzdítani, hogy sportoljanak, mint a lányokat
A nők éppúgy képesek logikusan gondolkodni, mint a férfiak.
Amikor mindkét szülő dolgozik, és a gyerekük megbetegszik az iskolában, az iskolának inkább az anyát kell értesítenie, mint az apát.
A nőkkel szembeni megkülönböztetés már nem probléma Magyarországon.
A nőket gyakran a nemi diszkrimináció következtében hagyják ki a jó állásokból.
Társadalmunk eljutott arra a pontra, hogy a nőknek és a férfiaknak egyenlő lehetőségeik vannak az előrejutásra.
Az elmúlt években a politika és a média indokolatlanul sokat foglalkozik a nőkkel való bánásmód problémáival.

Ha érdekesnek találta a kutatást és lehetősége van rá, kérem, ossza meg ismerőseivel is a kutatás linkjét, hogy ők is részt vehessenek benne!

Ha esetleg vannak kérdései, észrevételei a következő email címen tud elérni: cs.judit96@gmail.com.

Részvételét és segítségét nagyon szépen köszönöm!

Ha szeretne részt venni a kutatás folytatásában - ami egy izgalmas számítógépes teszt, a fentebbi emailcímen legyen szíves, vegye fel velem a kapcsolatot a részletek egyeztetése miatt!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet