Online Kérdőív

Kérdőív minta: Munkahelyi elégedettség és motivációs eszközök

Szakdolgozat címe: Munkahelyi motivációs eszközök összehasonlító elemzése

Kérdőív tárgya: Munkahelyi elégedettség és motiváció

 

Az online-kerdoiv.com egy ingyenes online kérdőív készítő szoftver, amely professzionális eszköztárat nyújt az online kérdőívezés teljes folyamatához. Segítségével gyönyörű kérdőíveket tud létrehozni könnyedén és gyorsan:

  • Kérdések/válaszok feltételes megjelenítése
  • Képek, videók beillesztése
  • Azonnali adatelemzés, öszetett szűrés, látványos diagramok
  • Word, PDF, Excel, SPSS adatexportálási lehetőség

Próbálja ki:  https://online-kerdoiv.com

Kérdések

1. Neme
2. Életkora?
3. Lakhelye?
4. Legmagasabb iskolai végzettsége?
5. Hány éve dolgozik a szervezetnél?
6. Jelenlegi beosztása a szervezetnél?
7. Munkaviszonya?
8. Milyen gyakran vesz részt a szervezet munkájában?
9. Elégedett a jelenlegi beosztásával?
10. Kérem, pontozzon minden állítást 100 pontot szétosztva az A, B, C és D lehetőségek között attól függően, hogy a megadott állítások mennyire pontosan jellemzik az Ön szervezetét. (100 teljesen pontosan és 0 egyáltalán nem), példa a pontozásra: ha 60 pontot ad az A lehetőségre, 10 pontot a B-re, 20 pontot a C-re és 10 pontot a D-re az összesen 100 pont. 1. A szervezetemre jellemző …
a barátságos kapcsolatok és a családias légkör
hogy dinamikus és merész, a tagok pedig kockázatvállalók
hogy célorientált, fontos az időben elvégzett munka, a tagok nagyon tudatosak és teljesítmény orientáltak
hogy kontrollált, irányított és szabályozott
11. A szervezetem vezetését jellemzi …
a mentorálló hozzáállás, a segítőkészség
a vállalkozói kedv, az innovációs és a kockázatvállalás
a célorientáltság és a tudatos viselkedése
a magas szintű szervezői és együttműködő hozzáállás
12. A szervezetem működését jellemzi …
a csapatmunka
az egyediség, a szabadság és a kockázatvállalás
a szigorú versenyszellem, valamint a célorientáltság
a kiszámíthatóság, a stabilitás és az előreláthatóság
13. A szervezetem összetartó erejét adja …
a tagok lojalitása, kölcsönös bizalom egymás iránt
a folyamatos fejlődés és az innovatív működés
a célorientáltság és a teljesítmények pontos nyomon követése
a formális szabályok betartására való törekvés
14. A szervezetem stratégiáját alkotja …
a személyes fejlődés lehetősége és a nyitottság
új dolgok kipróbálása, kreativitás erősítése
a versengés és a kitűzött teljesítmények elérése
a stabilitásra való törekvés, az állandóság és a kiszámíthatóság
15. A szervezetem sikerre abból adódik, hogy …
megfelelő a szervezeten belüli elégedettség, motiváció
innovatív, sok az újító és figyelemfelkeltő kezdeményezés
van versenyszellem és a célkitűzés precíz
pontos az ütemezés, valamint hatékony a működés
16. Az alábbi állítások különböző véleményeket tükröznek a szervezetről. Kérem, válassza ki minden állításnál a skálának azt az értékét, ami a legjobban kifejezi, hogy mennyire ért egyet vele. (1 egyáltalán nem igaz, 7 teljes mértékben igaz)
1 2 3 4 5 6 7
A szervezeti célok egyértelműen beazonosíthatóak
A szervezeti kommunikáció hatékonyan működik
A kommunikációban nincsenek félreértések
A vezetők hitelesek
A vezetőket nagy tisztelet övezi
Szervezetünk egy csapatként dolgozik a közös célokért
Mindenki részt vehet a döntésekben
Szerveztünk mindig nyitott a külvilág felé
Fontos, hogy szervezeten belül megfelelő légkör legyen, jó legyen a társaság
Fontos, hogy legyenek közös programok a tagoknak
Vannak közösen megélt események, közös történetek
Fontos, hogy legyenek vezéregyéniségek a csoporton belül
A tagok szervezeten belül nem mutatják ki az érzelmeiket
A szervezet legfőbb értéke a benne dolgozók egyének
Mindenki egyenlően van kezelve a szervezeten belül
Szervezeti konfliktusokat gyorsan és higgadtan kezelik
Szervezeten belül folyamatosan figyelik a tagok igényeit
A teljesítményeket elismerik a szervezeten belül
17. Az alábbi állítások különböző véleményeket tükröznek a szervezeti elkötelezettségről. Kérem, válassza ki minden állításnál a skálának azt az értékét, ami a legjobban kifejezi, hogy mennyire ért egyet vele. (1 egyáltalán nem igaz, 7 teljes mértékben igaz)
1 2 3 4 5 6 7
A szervezeti siker érdekében hajlandó vagyok nagyobb erőfeszítésre az elvártnál
A barátaim, családom előtt dicsérem a szerveztem
Szinte bármilyen kinevezést elfogadnék szervezeten belül
A szervezeti értékek megegyeznek a belső értékeimmel
A szervezet a lehető legjobbat hozza ki belőlem
Örülök, hogy annak idején e szerveztet választottam
Fontos nekem a szervezet jövője
Hosszútávon szeretnék a szervezet tagja lenni
Egyetértek a szervezet stratégiájával, irányvonalával
Nem gondolkodom munkahely váltáson
18. Munkahely választásnál melyek azon tényezők, amelyek leginkább motiválnák Önt? (legfeljebb öt tényezőt jelöljön meg!)
19. Kérem, értékelje a következő motivációs eszközöket fontosságuk szerint! ! (5 = nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem)
1 2 3 4 5
Biztonságra törekvés, állandó munkahely
Megszerzett tudás, tapasztalat kihasználása
Kihívást jelentő feladatok
Pénzbeli jutalom
Karrier/előrelépés lehetősége
Megfelelő munkakörülmények
Elismerés a jól elvégzett munkáért
Folyamatos visszajelzés
Tiszta szervezeti célok és jövőkép
Önmegvalósítás
Jó munkahelyi légkör
Több szabadnap
Kevesebb munkaidő
Munkavégzésen túlnyúló kedvezmények
20. Mely tényezők hatnak az Ön munkavégző kedvére leginkább negatívan? (több válasz megadása is lehetséges!)
21. Kérem, jelölje meg, mely motivációs eszközöket alkalmazzák az Ön szervezeténél! (több válasz megadása is lehetséges!)
22. Kérem, amennyiben van fontos megjegyzése a szervezet működését illetően az alábbiakban fejtse ki pár mondatban.

 

Köszönöm, hogy időt szánt a kérdőív kitöltésére.

A véglegesítéshez kérem kattintson az Adatok elküldése gombra.

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet