Online Kérdőív

Kérdőív minta: Kérdőív hallgatói elégedettség méréséhez II. RF KMF - másolat

Kérdések

1. Egyértelműek-e az oktatói elvárások a tanulmányi követelményekkel kapcsolatban?
2. Mennyire vagy elégedett az oktatás minőségével?
3. Az általad végzett szak tanterve (tantárgyak) megfelele az elvárásaidnak?
4. Véleményed szerint a szakod tanterve mennyire felel meg a szakma követelményeinek?
5. Mennyire találod hatékonynak az előadásokon és szemináriumokon használt pedagógiai eszközöket és módszereket?
6. Milyennek tartod az oktatóid szakmai felkészültségét?
7. Általában mennyire tartod érthetőnek, követhetőnek az előadásokat, szemináriumokat, laborgyakorlatokat?
8. Mennyire tartja hasznosnak az előadást/szemináriumot?
9. Mennyire áll rendelkezésetekre a szükséges irodalom (írott vagy elektronikus tankönyvek, jegyzetek, előadások anyagai, stb.)?
10. Mennyire nyitottak a szakod oktatói a hallgatókkal való órarenden kívüli foglalkozásra?
11. Oktatóid mennyire ösztönzik a diákok önálló, tananyagon kívüli szakmai tevékenységét?
12. Az előadások / szemináriumok / laborgyakorlatok körülbelül hány százalékán szoktál részt venni?
13. Szerinted összhangban van-e a tudásod annak tanárok általi értékelésével (a jegyekkel)?
14. Milyennek ítéled meg a tanár-diák kapcsolatot a szakodon?
15. Milyennek ítéled a szakod oktatóinak pontosságát és időbeosztását?
16. Az oktatóid mennyire pótolják be az elmaradt óráikat?
17. Mennyire vagy elégedett az információellátással?
Teljes mértékben Nagymértékben Kismértékben Egyáltalán nem
A főiskolai vezetőség részéről
Főiskolai adminisztráció részéről
A hallgatói önkormányzat (HÖK) részéről
18. Mennyire vagy elégedett a Tanulmányi Osztály munkatársainak tevékenységével?
19. Kérlek, minősítsd a kar infrastrukturális felszereltségét az 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 – nagyon jó, 5 – nagyon rossz.
1 2 3 4 5
Szaklaborok
Könyvtár
Előadótermek
Szabadidő termek/sportterem
Büfé
20. Mennyire vagy elégedett az egyetem által nyújtott szabadidős foglalkozásokkal?
21. Mennyire vagy elégedett a hallgatói ösztöndíjak elbírálási rendszerével?
22. Ha lenne rá lehetőséged, más egyetemen végeznéd-e ezt a szakot?
23. Mit gondolsz, mennyire valószínű, hogy el tudsz helyezkedni a szakmában a főiskola elvégzése után?
24. Mennyire bízol a jövődben?
25. Tapasztalatod szerint az emberek többsége hogyan vélekedik a rólad?
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet