Online Kérdőív
Belépés Regisztráció

Kérdőív minta: Diplomamunka kérdőív

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Kóti Attila a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának végzős vidékfejlesztési agrármérnök MSc. szakos hallgatója vagyok.

Témavezetőm: Dr. Horváth Péter, egyetemi docens, tanszékvezető, Vidék- és Területfejlesztés Tanszék.

Tanulmányaim lezárásához, diplomadolgozatom sikeres teljesítéséhez kérném szíves segítségét!

Diplomamunkám kutatási témája a Hajdú-Bihar vármegyei települések fejlettségének, valamint a Magyar Falu pályázati program hatásainak vizsgálata.

Személyes adatokat nem gyűjtök a résztvevőktől és nem is kezelek ilyeneket. 

Az alábbi anonim kérdőív kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe.

Dolgozatomban a kapott válaszeredményeket összesítve közlöm.

A településvezetők elérhetőségét a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének oldaláról, valamint az egyes helységek hivatalos weblapjáról gyűjtöttem.

Amennyiben a felméréssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérem, szíveskedjék jelezni a Koti.Attila.degtk@gmail.com e-mail címen.

Segítő közreműködését nagyon köszönöm!

Kérdések

1. 1) A település jogállása
2. 2) A település lakosságszáma
3. 3) A település a 290/2014 (XI. 26.) kormányrendelet alapján az alábbi kategóriákba tartozik-e?
4. 4) Hogyan alakult a település népességszáma az utóbbi évtizedben?
5. 5) Hogyan alakultak a település népmozgalmi adatai az utóbbi évtizedben?
6. 6) Véleménye szerint az utóbbi 4-5 évben miként változott a helyi munkaerő-piac helyzete?
7. 7) A helyi a munkanélküliségi ráta az elmúlt években:
8. 8) Véleménye szerint a helyi vállalkozások száma, munkaerő-felvevő képessége elegendő-e (napjainkban)?
9. 9) Milyennek ítéli az alábbi infrastrukturális elemekhez való hozzáférés arányát a saját településén? (a számokra kattintva soronként egy-egy értékelés választható)
1 - alacsony 2 3 4 5 - magas Nem elérhető a településen Nem tudom, nem kívánok válaszolni
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
Földgázhálózat
Kiépített (burkolt) utak
Vezetékes internet
10. 10) Milyennek ítéli az alábbi infrastrukturális elemekhez való hozzáférés minőségének színvonalát a saját településén?
1 - gyenge 2 3 4 5 - kiváló Nem elérhető a településen Nem tudom, nem kívánok válaszolni
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
Földgázhálózat
kiépített (burkolt) utak
Vezetékes internet
11. 11) Véleménye szerint az utóbbi években épített lakások száma elegendőnek tekinthető-e?
12. 12) Véleménye szerint javult-e a település közlekedési infrastrukturális ellátottsága? (járda, önkormányzati utak felújítása, út híd, kerékpárforgalmi utak fejlesztése)
13. 13) Véleménye szerint javult-e a településen található köznevelési intézmények – óvoda – állapota, felszereltsége? (óvoda épület felújítása, sportterem, tornaszoba fejlesztése, játszóudvar fejlesztése)
14. 14) Véleménye szerint javult-e a településen található alapfokú közoktatási intézmények – általános iskola – állapota, felszereltsége? (iskolaépület felújítása, tornaterem tornaszoba fejlesztése)
15. 15) Véleménye szerint javult-e az önkormányzati épületek állapota, eszközállományának minősége? (polgármesteri hivatal, faluház, szolgálati lakás)
16. 16) Véleménye szerint javult-e az orvosi rendelők állapota, eszközállományának minősége?
17. 17) Véleménye szerint javult-e a temetői infrastruktúra állapota, a környezet minősége?
18. 18) Véleménye szerint a település közösségi tereit illetően történt-e előrelépés?
19. 19) Véleménye szerint javult-e a települési közterületeket karbantartó gépállomány minősége?
20. 20) Meglátása szerint összességében a Magyar Falu Program, mint pályázati eszköz (a saját településére vonatkozóan)
1 - kis mértékben, kevés 2 3 4 5 - jelentősen, elegendő
mennyire szolgálta a helyi lakosság életminőségét?
valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök megfelelő nagyságúak voltak-e?
21. 21) Amennyiben további kérdése, kérése, megjegyzése van a kutatással kapcsolatban, akkor írja be az alábbi szövegdobozba.
22. Véleménye szerint lenne-e értelme kiterjeszteni a Magyar Falu pályázati programot az 5000 főnél népesebb településekre?
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet