Online Kérdőív
Belépés Regisztráció

Kérdőív minta: Gyermekhangszerek készítése, és felhasználásuk az általános iskola alsó tagozatában.

Tisztelt Tanítók!

Gadánecz Attila vagyok a Kaposvári Egyetem végzős tanító szakos hallgatója. A kérdőív kitöltésével segítik a szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatási témám megírását.

Kutatásom témája: Gyermekhangszerek készítése, és felhasználásuk az általános iskola alsó tagozatában.

A kérdőívem az általános iskola alsó tagozatában tanító pedagógusainak szól.

A kérdőívet névtelenül kérném kitölteni, ami maximum 10-15 percet fog igénybe venni.

Bevezető

1. 1. Hány éve dolgozik pedagógusként?
2. 2. Ön jelenleg milyen besorolásban dolgozik?
3. 3. Milyen besorolású településen dolgozik ön jelenleg?
4. 4. Melyik megyében dolgozik jelenleg?

Kérdések

1. 5. Ön jelenleg hányadik osztályos tanulókat tanít? ( Egynél több válaszlehetőség! )
2. 6. Hány tanuló van az osztályban összesen?
3. 7. Készített már az osztállyal hangszert?
4. 8. Mi az oka annak, hogy NEM készített? ( Egynél több válaszlehetőség! )
5. 9. Milyen típusú hangszereket alkalmaz általában?
6. 10. Milyen gyakran használja a gyermekhangszereket?
7. 11. Vannak-e az iskolában/osztályban hangszerek?
8. 12. Ha az osztállyal már készített hangszert, akkor melyek azok? ( Több válaszlehetőség! )
9. 13. Melyek azok a hangszerek amelyeket alkalmazta az órán, de nem készítette el őket! ( Több válaszlehetőség! )
10. 14. Ha nem készít és nem alkalmaz hangszereket, de szívesen kipróbálná, akkor melyek lennének azok? ( Több válaszlehetőség! )
11. 15. Ha szokott készíteni hangszereket, akkor honnan szokta meríteni az ötleteket! (Több válaszlehetőség! )
12. 16. Általában milyen anyagokból szokta elkészíteni a hangszereket?
13. 17. Az ének-zenén kívül melyek azok a tantárgyak ahol alkalmazni szokta hangszereket! Ebbe beletartozik a hangszer készítése, díszítése, és a hangszerek alkalmazása. ( Több válaszlehetőség! )
14. 18. Rangsorolja az alábbi tantárgyakat! Ön szerint melyek azok a tantárgyak ahol többnyire alkalmazni lehet a gyermekhangszereket, melyek azok ahol a legkevésbé!
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matematika
Testnevelés
Környezetismeret
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Olvasás
Informatika
Írás
Napközi, szabadidős foglalkozások
15. 19. A tantárgyon belül mikor szokta alkalmazni a hangszereket! Ebbe beletartozik a hangszer készítése, díszítése, és a hangszerek alkalmazása. ( Több válaszlehetőség! )
16. 20. Rangsorolja a készségfejlesztés főbb területeit! Ön szerint melyek azok a területek, amelyek a gyermekhangszerek alkalmazása közben leginkább, és a legkevésbé fejleszthetőek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mozgás fejlesztése ( Utánzások, egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok, izomtónus fejlesztése stb. )
Ritmusérzék fejlesztése
Grafomotoros készség fejlesztése ( A finommozgások koordinációjának készsége )
Térbeli tájékozódás fejlesztése
Érzékelés, észlelés fejlesztése
Figyelem fejlesztése
Emlékezet fejlesztése
Logikai készség fejlesztése
nyelv - és beszéd fejlesztése
17. 21. Ön szerint milyen előnyei lehetnek az órákon, a tanulók által elkészített, és alkalmazott gyermekhangszereknek? Kérem pár mondatban fogalmazza meg!
18. 22. Ön szerint milyen hátrányai lehetnek az órákon, a tanulók által elkészített, és alkalmazott gyermekhangszereknek? Kérem pár mondatban fogalmazza meg!
19. 23. Ön mennyire tartja fontosnak a hangszerek használatát az iskolában?egyáltalán nem fontos 1 2 3 4 5 6 fontosnak tartom
20. 24. Ön mennyire tartja hasznosnak a hangszerkészítést az iskolában?egyáltalán nem hasznos 1 2 3 4 5 6 hasznosnak tartom
21. 25. Önt mennyire érdekli a hangszerkészítés megtanulásának lehetősége az általános iskolában?egyáltalán nem érdekel 1 2 3 4 5 6 nagyon érdekel
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet