Online Kérdőív

Kérdőív minta: Kérdőív a Süni Napközi – Otthonos Óvoda pedagógusai részére

Tisztelt pedagógus!

Czellárné Stefanovics Katalin vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, végzős óvodapedagógus szakos hallgatója. Kérem, hogy nyújtsanak segítséget a szakdolgozatom elkészítéséhez a kérdőív kitöltésével. Témája a Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a Süni Napközi - Otthonos Óvodában. 

A kérdőív kitöltése teljes mértékben névtelen és a feldolgozott információk összesítve kerülnek felhasználásra a dolgozatomban.

Köszönöm, hogy segíti a munkámat a kérdőív kitöltésével!

Kérdések

1. 1. Neme? (Jelölje a megfelelő választ)
2. 2. Életkora? (Jelölje a megfelelő választ)
3. 3. Lakóhelye? (Jelölje a megfelelő választ)
4. 4. Legmagasabb iskolai végzettsége? (Jelölje a megfelelő választ)
5. 5. Szakképzettsége szerint? (Több választ is jelölhet)
6. 6. Mennyi ideje dolgozik a pályán? (Jelölje a megfelelő választ)
7. 7. Mennyi ideje dolgozik a Süni Napközi - Otthonos Óvodában? (Jelölje a megfelelő választ)
8. 8. Járt-e az ön csoportjába sajátos nevelési igényű gyermek? (Jelölje a megfelelő választ)
9. 9. Jelenleg van-e a csoportjában sajátos nevelési igényű gyermek? (Jelölje a megfelelő választ)
10. 10. A sajátos nevelési igényű gyermek melyik típusával találkozott munkája során? (Több választ is jelölhet)
11. 11. Jónak tartja a sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából az óvodai integrációt? (Jelölje a megfelelő választ)
12. 12. Jónak tartja az ép gyermekek szempontjából az integrációt? (Jelölje a megfelelő választ)
13. 13. Kérem pontozza 0-4-ig, milyen mértékben kapott segítséget az alábbi személyektől a sajátos nevelési igényű gyermek sikeres integrációjához.  
1 egyáltalán nem 2 kis mértékben 3 nagy mértékben 4 teljes mértékben 0 nem tudom megítélni 6 7 8 9 10
szülő
nevelőszülő
gyám
gyógypedagógus
fejlesztőpedagógus
óvodapszichológus
ép gyermek
vezető
kolléga
14. 14. Kérem jelölje egy 0-4-ig terjedő skálán, mennyire ért egyet a táblázatban szereplő állításokkal! 
1 Egyáltalán nem 2 Kis mértékben 3 Nagy mértékben 4 Teljes mértékben 0 Nem tudom megítélni 6 7 8 9
Biztosítottak az intézményben csoportonként a személyi feltételek.
Van az intézményben állandó gyógypedagógus
Van állandó fejlesztőpedagógus az intézményben
Biztosított az utazó gyógypedagógus jelenléte
Biztosított az utazó fejlesztő pedagógus jelenléte
Megfelelőek csoportonként a tárgyi feltételek
Elfogadóak a szülők
Támogatóak az ép gyermekek
Rendszeresen van az intézményben pszichológus
15. 15. A sajátos nevelési igényű gyermek szülei mennyire tudják elfogadni, hogy gyermekük különbözik a többi gyermektől? (Kérem, hogy röviden fogalmazza meg a válaszát!)
16. 16. Az ép gyermekek szülei mennyire tudják elfogadni, hogy gyermekükkel egy csoportba jár egy sajátos nevelési igényű gyermek? (Kérem, hogy röviden fogalmazza meg a válaszát!)
17. 17. A csoportba járó ép gyermekek esetében inkább az elfogadás vagy az elutasítás jellemző a sajátos nevelési igényű gyermekek irányába? (Jelölje a megfelelő választ)
18. 18. Elfogadás esetén miképpen nyilvánult meg ez? (Kérem, hogy röviden fogalmazza meg a válaszát!) 
19. 19. Elutasítás esetén sikerült-e a többi gyermekkel mégis elfogadtatni, az elutasított gyermeket másságával együtt? (Kérem, hogy röviden fogalmazza meg a válaszát!)
20. 20. Ha igen akkor ez milyen módszerrel történt? (Kérem, hogy röviden fogalmazza meg a válaszát!)

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkámat!

Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet