Online Kérdőív

Kérdőív minta: Attitűd mérés a vidéki és városi élet szegmenseit tekintve

Az elkövetkező kérdésekkel a városi és a vidéki lakó közösségek közötti külöbségeket keresem, ezért elsősorban a lakóhely kiválasztása a legfontosabb.

A kérdésekre 1-től 5-ig terjedő skálán lehet választ adni, aszerint, hogy az adott témakörben, mennyire nyújt megelégedést az adott lakhely.
1-> egyáltalán nem vagyok vele megelégedve; 5-> teljesen meg vagyok elégedve vele.

Kérdések

1. Az Ön lakhelye
2. Mennyire elégedett választott lakóhelyén az iskolába való közlekedésre fennálló lehetőségekkel?
3. Mennyire elégedett választott lakóhelyén a munkahelyre való eljutási lehetőségekkel?
4. Választott lakóhelyén mennyire elégedett a munkaszerzési és elhelyezkedési lehetőségekkel?
5. Választott lakóhelyén, mennyire elégedett az oktatás és az egészségügy színvonalával?
6. Mennyire elégedett választott lakóhelyének közbiztonságával?
7. Mennyire elégedett választott lakóhelyének lakhatási lehetőségeivel?
8. Mennyire elégedett választott lakóhelyén kihasználható állami támogatásokkal?
9. Mennyire elégedett választott lakóhelyén élő közösség minőségével?
10. Mennyire elégedett választott lakóhelyén kínálkozó kikapcsolódási lehetőségekkel?
11. Mennyire elégedett választott lakóhelyének ellátottságával? (boltok, intézmények, stb.)
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet