Online Kérdőív

Kérdőív minta: Olvasóvá nevelés-elégedettség vizsgálat

Kérdések

1. Mennyire elégedett a bölcsőde gyermekirodalmi választékával?
2. Mennyire elégedett a bölcsődében fellelhető gyermekkönyvek esztétikai állapotával, tartalmi minőségével?
3. Ön szerint a gyermeke szabadon hozzáfér a könyvekhez a csoportszobában?
4. Mennyire elégedett a bölcsőde által közvetített tájékoztatással az olvasóvá nevelés kérdéseivel kapcsolatban?
5. Elégedett az olvasóvá neveléssel kapcsolatos ismeretek általános hozzáférhetőségével?
6. Mennyire elégedett gyermeke (bölcsődei) anyanyelvi nevelésével? [mondókák, dalok, mesék]
7. Mennyire elégedett azzal az időmennyiséggel, amit a kisgyermeknevelők a bölcsődében mesélésre fordítanak a nap folyamán?
8. A bölcsődei intézményben az egyéb gondozási-nevelési feladatok mellett, mekkora jelentőséget tulajdonít az olvasóvá nevelésnek?
9. A bölcsőde szervez olvasóvá neveléssel kapcsolatos programokat?
10. Szívesen látna ilyen jellegű programokat a bölcsődében? [foglalkozások,mini könyvtár]
Kérdőív felhasználása

A rendszer készít egy másolatot erről a minta kérdőívről, melyet szabadon felhasználhat és módosíthat.

Ez a kérdőív: További kérdőív minták Hogyan készítsünk kérdőívet